Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Gudenåcentralen eller Tangeværket var ved etableringen Danmarks største vandkraftværk.

 

Gudenåens største vandkraftværk står til at miste alle sine tilladelser efter års storm mod elværket fra en række interesseorganisationer og pengemænd. Så nu efter en tur i Miljø og Fødevareanklagenævnet tvinges man til at stoppe turbinerne i juni 2020.

Det er just ikke det man kalder en grøn politik.

Gudenåscentralens unikke langsomtgående mangepolede vandkraftturbiner omdanner med lav faldhøjde store vandmængder til elektricitet. Sådanne anlæg findes ellers kun i udlandet (se Trolhättan). Og det i symbiose med El-museet tiltrækker tursister langvejs fra.

Det var ellers ingeniørerne der ikke mente at man kunne bygge langsomtgående mangepolede generatorer til vindmøller. Men 3 eksemplarer har siden engang fra 1920erne kørt ved Tangeværket. Og siden er de store megamøller gået som varmt brød i eksporten.

Gudenåen er Danmarks eneste rigtige flod . Og man opdæmmede tidligt vandet flere steder. Vest Birk er en anden tidligere lokalitet .Udledninger fra landbruget har imidlertid reduceret fiskebastanden væsentligt de forrige år, men lystfiskerne beskylder Gudenåcentralen for at være årsag til gudenålaksens tilbagegang. Og det trykker miljøknappen ned i det røde felt.

Og det på trods af at der ved Tangeværket er en fin laksetrappe.

Så selvom man sprængte dæmningen og fjernede hele Tange Sø, så kom der nok ikke flere fisk.

Og egnen blev fattigere på en seværdighed og et rekreativt vandområde.

Med stoppede turbiner bliver der ingen elproduktion og dermed ingen penge til anskaffelser og vedligehold . Så ifølge Energy-Supply er formanden for bestyrelsen nu klemt.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/650158/ny_afgorelse_saetter_stopper_for_elproduktion_pa_tangevaerket

https://da.wikipedia.org/wiki/Gudenaacentralen

 

Ian

Dagens vits

Fru Hansen besøger sin mand i fængslet. - "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret. - "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
Nive info
Gå til toppen