Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Interessen for den grønne udvikling er stor , men forhindringerne er endnu større.

 

I 1980erne blev der omkring specielt 55 kW møllerne udviklet begrebet møllelaug , som i form af andelsmøller, anpartsmøller og intersentselskaber tiltrak mange investorer.

Og snart kom møllerne op på 100 kW , så 200 kW indtil omkring 600 kW, så skulle der være så mange med, at det var svært at få solgt anparter nok.

Prisen per anpart lå omkring 3000 til 4000 kroner. Og blev udregnet sådan , at møllens beregnede årsproduktion på f.eks. 600.000 kWh blev til 600 anparter.

Møllens årlige produktion blev udregnet udfra Risø-tabellen , der tog hensyn til de gældende vinde og vindretninger , derudover landskabets beskaffenhed i 8 kompassektorer rundt om møllen.(ruhedsgraden).

Så møllen kunne ligesågodt yde 580.000 kWh som 680.000 kWh i gennemsnit. Dertil kommer vindvariationer år for år.

Dertil kom at de første 8 anparter, der svarede til folks forbrug , var skattefrie. Og man kunne kun eje 8 anparter eller anparter efter et dokumenteret forbrug. Og kun i en mølle.

Siden er der lempet på antallet af muligheder.

Så 8 anparter svarer til en investering på mellem 24.000 kroner og 32.000 kroner.

En 225 kW Vestasmølle havde derfor omkring 72 anpartshavere med vidt forskellig antal anparter.

Ved fordobling af møllestørrelsen ville man komme op over 100 anpartshavere. Og sådan op til møller på 1000 kW og derover. Her er det svært at finde investorer nok , med mindre det er større firmaer med god likviditet eller kassekredit.

I dag er Vestas 9,5 møllen på markedet eller 9500 kW. Og privarpersoner er nærmest udelukket fra at købe andele. Undtagen i særlige tilfælde, hvor 20 procent tilbydes lokale.

Møllelaug er et begreb som politikerne efterhånden har slået godt grundigt i stykker. Udviklingen mod megamøller er en anden parameter.

Hvis man vil genoplade Danmark med nye vindmølle laug, så kunne man indtroducere 600 kW møller til møllelaug igen. Og sørge for en rentabel afregningspris på strømmen. Noget som forsyningsselskaberne udbetaler til sig selv.

Så nye møllelaug og dermed grøn elektricitet har det svært.

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen