Med Højspændt Jævnstrøm (High Voltage Direct Current) udveksles el som aldrig før.

 

HVDC er en gammel dansk opfindelse , der effektivt og billigt nu udveksler elektricitet via kabler henover Nordsøen, Skagerak ,Kattegat og Østersøen. Fidusen er at man kan nøjes med et kabel (plus) og så bruge saltvandet som negativ pol ( minus).

Og derudover minimere tabet, der følger ved transport af strøm over lange afstande.

Nu kan lande med energioverskud sælge til lande med underskud på samme måde som al anden handel. I Norden har vi endda en fælles Børs "Nordpool". Som ligger i Norge.

Her byder man ind med enten et behov eller et overskud. Og alt efter udbud og efterspørgsel , så stiger og falder prisen per kWh.

Sverige har f.eks. vandkraft og atomkraft . Danmark har vindkraft, Norge har vandkraft, Tyskland har atomkraft, kulkraft med stenkul og kulkraft med brunkul,

I Danmark var vi tæt på at få slukket lyset sidste år , eftersom vort forbrug var højere end den tilgængelige kapacitet. Kun forbindelse til udlandet reddede os fra et sammenbrud i elnettet.

Og det er tilsyneladende den vej man vil gå fremfor at vedligeholde og renovere vores gamle elværker. Back up henter vi nu udefra via højspændingsforbindelserne.

Det begyndte over Skagerak med HVDC kabler til Norge. Hvor billig vandkraft kunne erstatte dyrt importeret kul. Siden er der kommet flere kabler til.

Og Norge har trukket HVDC kabler via Nordsøen udenom Danmark til Tyskland. Og et andet udenom danmark til Holland. Derudover forbindelser til Skotland.

Danmark ilandfører vindmøllestrøm fra vindmølleparkerne via kabler , hvorfra det så spredes ud .

Et kabel mellem Esbjerg og Holland er undervejs. Ligesom der er kabler til Sverige over Øresund og Kattegat. Svenskerne har forbindelser henover Østersøen til Polen og Balticum.

De mange vindmøller har nødvendiggjort et stort kabelnetværk , som vil ligge her de næste 50 år.

Det bliver så interessant at se hvordan det udvikler sig.

I følge Ingeniøren online så er det kun 5 europæiske lande , der forsyner Europa med den nødvendige ekstra energi. Her er det Frankrig, Tyskland, Sverige, Norge i vort område , der tæller mest. De andre er afhængige af dem.

Vores energipolitik er tilsyneladende , at lade udlandet investere i nødvendig back-up og så importere via HVDC. Hvor den højspændte jævnstrøm hakkes op til vekselstrøm igen.

De store lande med store elværker vil efterhånden dominere det system. Og så får vi via kabler til vindmøllerne atomkraft ind af bagdøren.

Så strømmen i HVDC kan løbe begge veje.

Se også:

https://pro.ing.dk/gridtech/artikel/fem-lande-sikrer-strom-til-resten-af-europa-2029

Ian