Stiller man spørgsmålet i Ny Teknik i Sverige.

 

Hvis man flytter vægt fra hovedakslen og ud i cirkelpereferien , så går hastigheden ned. Flytter man vægt fra pereferien ind til hovedakslen , så går hastigheden op.

Så når isen på polerne smelter så flyttes vægt (her vand) ned til ækvator og og rotationshastigheden går ned.

Med lavere hastighed vil banen omkring solen blive kortere og jorden bliver varmere.

Skete det omvendte (altså en istid) og en masse vand (vægt) fryser omkring rotationsakslen (polerne) så går hastigheden op og jorden slynges længere ud (væk fra solen).

Vi ligger altså hele tiden i et område, der enten bliver koldere ( ny istid , svagere sol) eller varmere og fugtigere (tættere på solen). Alt sammen i meget små ryk.

Døgnet bliver længere. Og vejret voldsommere (på grund af kraftigere indstråling).

Plantebælterne vil ændre sig . og der kan sikkert brødfødes flere mennesker.

Modsat ny istid, så kan man ikke dyrke nok til så mange som der er nu.

Så varmere klima betyder ændrede livsvilkår.

Vi kan dæmpe ændringerne ved at plante megen skov, der opsamler CO2 og vand.

Eller opsætte kraftværker der fryser ny is på polerne og i polaregnene.

Større er jorden i virkeligheden ikke.

Så siden sidste istid for 12.000 år siden er det blevet varmere og varmere. Klimabælterne har flyttet sig og døgnet er blevet længere.

Dertil kommer at solens varmestråling, der tidligere blev reflekteret væk henover polerne fra de isdækkede områder Skandinavien, Sibirien og Canada nu aflejres på den bare jord.

Mindre refleks giver derudover også højere temperatur.

Der findes kulminer på Svalbart , hvor man har fundet blade på en kvadratmeter fra kultiden. Så dengang var der tropisk på nordpolen. Og sikkert en masse ørken rundt om jorden i et mavebælte.

Så tidligere har det været meget varmt. Og jorden tættere på solen.

En anden mulighed er hvis solen øgede sin stråling og smeltede polerne. Det vil give den samme effekt. Ligesom en svargere sol vil give istid og jordens bane gå længere ud.

Det hele kan yderligere forvandre med mange vulkanudbrud eller kraftige meteornedfald , der på samme måde vil fremme eller hæmme rotationshastigheden ,klimaet og jordens bane i rummet.

Så bliver døgnet længere , når climaet bliver varmere ? Ja.

Og derfor kortere når climaet bliver koldere.

Ian