Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Den tyske udbygningstakt indenfor vindmøller er halveret det sidste års tid.

 

En stadie "mere professionel opposition" lægger i stigende grad gift ud for nye vindmølleprojekter.Så chikane af al mulig observans hæmmer udbygningen .

Men det kender vi jo også fra Danmark. Hvor folk bosiddende i den anden ende af landet bruger fuld tid på forhindre VE udbygningen.

I Tyskland er det de nye store landmøller man p.t. går efter. Møller der løftede 2017 op på 4,4 GigaWatt , men som i 2018 kun nåede 2,6 GigaWatt. Og det i et land hvor man afvikler atomkraftværker og skal sætte anden energi i stedet.

Kamporganisationer mod vindmøller ønsker tilsyneladende det rene energi kaos. Eftersom der ikke er andre alternativer end brunkul og kul drevne elværker.

En række tilladelser har det ikke været muligt at gennemføre på grund af den massive protest. Så måske er det mere måden vindkraften organiseres på . Idet protesterne kommer fra folk der ikke kan få del i vindmølleanparter, når kapitalkravene pustes op i snesevis af millioner.

Og store kapitalfonde, forsikringsselskaber og banker løber med det hele.

I Danmark voksede VE nedefra og op (buttom up) , hvilket gav både stor interesse og lyst til at være med. Desværre ser vi samme tendens her som i Tyskland, hvor man glemmer det gamle folkelige engagement og så pludselig får modstand.

Derudover er der et økonomisk insitament , hvor man kan få afkast for sine penge i vindmølleanparter men ingen afkast for penge på bankbogen.

Vattenfall har tilsyneladende lært af historien i Løgstør, hvor den nye møllepark også udbydes til de lokale. Man kan jo altid opkøbe andele , når de bliver til salg.

DONG havde for år tilbage nogle lignende planer, men det blev hurtigt glemt.

Nu hæmmes så udviklingen i Tyskland. Og snar smitter det sikkert af på hele EU.

Bag det hele spøger en massiv opblomstring af atomkraft . Og så er det slut med anparter og lokal medbestemmelse i energispørgsmål.

Se også:

https://ing.dk/artikel/tysk-vindudbygning-halveret-2018-industrien-frygter-manglende-folkelig-opbakning-223649

Ian

Dagens vits

En kvinde møder en mand, og tager med ham hjem. Hans soveværelse er fyldt med hundredvis af bamser, delt op i størrelser, og arrangeret på store hylder. Hun vælger ikke at sige noget, men er rørt over hans ømhed. Efter de har været i seng sammen, spørger hun, om han var tilfreds. - Tja. Du kan tage en bamse fra den midterste hylde...
Nive info
Gå til toppen