Husstands mølleproducenten Solid Wind Power i Skjern sender medarbejderne hjem.

 

Med over 1000 møller på ordresedlen er SWP kommet ind i et økonomisk vakuum. hvor det bliver nødvendigt med nye potentielle investorer.

Efter de nye retningslinier for husstandsmøller hvor 8 fabrikanter nu er kørt i økonomisk knæ er turen tilsyneladende kommet til SWP , der ellers reddede skindet med gode ordre til Japan.

Idet de uregelmæssige leverancer kræver mere økonomisk råstyrke.

Solid Wind , der dækker over 3 selskaber også kaldet Solid Group med SoldWindPower, Solid Productions og Solid Energy i portefølgen, må nu ty til reduktion i medarbejderstaben.

For hjemmemarkedet er jo slået ihjel af energiministeriets nye restriktive regler og krav. Så den buffer der er nødvendigt i et gryende eksportmarked er for svag.

Medarbejderne der ikke har fået løn er ifølge pressen blevet indkaldt til orienterende møde torsdag.

Ellers vil vi nok se både firma og produktion dampe ud af landet.

Der er ellers blevet sat en del SWP møller op i Danmark op til sidste år.

Nye ansøgere har nærmest ikke chancen for at få de nødvendige tilladelser.

 

SIDSTE:

SWP er gået konkurs torsdag eftermiddag.

Og medarbejderne sendt hjem uden løn.

Se også:

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/vindmoellevirksomheden-solid-er-gaaet-konkurs

https://dbrs.dk/skjern/Solid-medarbejdere-sendt-hjem-ingen-loen-i-morgen/artikel/363100

https://www.energy-supply.dk/article/view/644025/husstandsmolleproducent_sender_medarbejderne_hjem

IanA