Freqvensen på 50 Hz der holder nettet oppe kommer fra store kuldrevne elektromotorer.

Og det er de 50 Hz der holder omdrejningstallet fast på de mange asynkronmotorer, der trods alt er i vindkraft regi stadigvæk. Også selvom de store inverterstyrede mangepolede generatorer pumper energi ind . Nogen skal styre freqvensen .

Falder for mange store elværker væk , så mangler det traditionelle modhold ligesom.

Og elværkerne fylder de huller der opstår ved vindstille eller vejrskifte.

Elværkerne er den back up som er nødvendig. Med mindre man vil køre med synkrone generatorer over hele linien og elektronisk styring.

Fremtiden kører jo allerede i Danmark hvor man kører temmelig integreret med de mange forskellige leverandører. Der skal indpasses og tilpasses til forbruget og behovet.

I andre lande har man fortsat store elværker , der styrer lysnet freqvensen. Og mange steder forstår man slet ikke at det kan lade sig gøre med så meget vindkraft på nettet som i Danmark.

I Fredericia sidder der døgnet rund folk som slukker og tænder for den massive tilgang til nettet fra elværker, vindmøller,biogasanlæg,solcelleparker, naturgasfyrede kraftvarmeværker, afflads kraftvarme,vandkraft fra naoblandene, atomkraft fra Sverige og Tyskland og en række nye HVDC kabler henover Nordsøen.

Samtidig stiger og falder forbruget i takt med om der er fodboldkamp i TV , kulde med varmeblæsere tændt, strålende solskin og ingen forbrug m.v.

Man skal med andre ord kunne udkoble og indkoble sekund for sekund.

Mangler man elektricitet så falder freqvensen (altså mindre end 50 Hz) og kan så indkoble naturgasfyrede kraftvarmeværker. Mangler der meget så skal hele elværker startes op.

Og er de kulfyrede , så tager det lang tid.

Er der for meget elektricitet så stiger freqvensen og voltene og så må man enten øge belastningen ( i Holland tænder man gadelys,drivhus varmelamper og kører ekstra med frysehuse).

Elværkerne leverer grundlast og mellemlast. Spidslasten får vi mange steder fra . Og er det vindstille om vinteren og nat for solcellerne, så må de store elværker også levere spidslast.

Så vi kan faktisk ikke undvære de store elværker, hvis vi vil have mere VE.

Og det er derfor forkert at skrotte alle de gamle anlæg.

Ian