Hvidovre Hospital blev ramt af et totalt strøm nedbrud selvom man havde nødstrømsanlæg.

 

Når det svigter hos dig og mig, så skal lommelygter og stearinlys op af skuffen.

Når det sker på et hospital, så er der vitale funktioner i spil. Ikke bare i operationsstuen , opvågning og intensive , men i hele driften .

I Holland har jeg set et stort nødstrømsanlæg med 3 catapillar motorer , der leverede lys og varme til hele sygehuset. Catapillar motorer der havde kørt i uafbrudt drift på naturgas i 30 år.

For her var nødstrømmen den primære strøm og lysnettet udnævnt til nødstrøm.

En omvendt men gennemført tanke.

I Danmark bruger man flere små eller en stor nødstrømsmotor, der kobles ind ved netudfald. Og svigter det , som i Hvidovre, så giver det svære problemer. For hvad kan man slukke for og hvor lidt er der at gøre godt med.

I lande med hyppige jordskælv har man nødstrøm i alle større komplexer. Ikke bare hospotaler, men forsikringsselskaber, banker, boligblokke og lignende. Så elevatorer stadig kan fungere, dog i minimal drift. På sygehuse kobles der på samme måde elevator rækker ud.

Nødstrømsanlæg skal serviceres tit og ofte. De skal stp stand-by med sekunders varsel.

Store stalsystemer med mange ventilatorer og mange dyr brækker simpelthen ned hvis elektriciteten forsvinder i sommervarmen.

Så har du vitale funktioner så er et nødstrømsanlæg vigtigt.

De findes mest med beszindrift , dog få på dieselolie. Og er kun beregnet til få timers drift.

Jo større nødstrømsmotor des længere tid kan man forvente nødstrøm.

Det var nødstrømsmotorer der blev ombygget til brug i de første biogasanlæg.

Dengang med stand alome systemer. I dag bruger man en synkrongenerator fremfor den billigere asynkronmotor, der kræver 50 HZ udefra. Noget der dog kan kompenceres.

Vi bliver efterhånden mere og mere afhængige af stabile el-leverancer. Så når lyset går, så får dybfryserne ,varmepumperne, oliefyret og meget andet ingen driftsspænding . Og om vinteren vil kulden trænge ind.

Måske et et nødstrømsanlæg man giver til manden der har alt.

Se også:

https://ing.dk/artikel/fejl-noedstroemsanlaeg-operationer-stoppet-ved-stroemsvigt-paa-hospital-223422?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Ian