Vinden løfter bølgerne op fra havoverfladen og skubber bølger kilometervis over åbent hav.

 

Selvom alle ved at en kubikmeter vand vejer et ton , så kniber det med at udvikle maskiner der kan udnytte bølgernes energi når tusindvis af kubikmeter tonser op og ned.

Samtidig ved vi at meget store langsomme tunge bevægelser kan ødelægge alt. Så maskiner der opsamler bølgeenergi skal kunne holde til store kræfter.

Vi kender mest bølger, når dønninger slår hårdt ind mod Vestkysten i og efter blæsevejr. Eller hvis man er blevet temmelig søsyg efter en tur med færgen over Skagerak .

Bølger indeholder et stort potentiale.

Men vi ønsker ikke bare bølgenergiens bevægelsesenergi opsamlet. Vi ønsker det hele omdannet til elektricitet. Og det er så en trnsformation over flere trin.

En bølgemaskine skal altså kunne flere ting. Først og fremmest opsamle energien fra bølger i 3 dimentioner.

De fleste bølgemaskiner klarer fint at hente energien i 2 dimentioner. Og lader så resten af energien passere. For den op og nedadgående bevægelse kan sidenhen omdannes til en roterende bevægelse, der igen kan trække en dynamo via en eller anden gearing.

Dynamoen omdanner den roterende bevægelse til roterende magnetisme som så inducerer elektricitet , der i en eller anden bearbejdet form kan afsættes til lysnettet eller via elektrolyse omdannes til ilt og brint.

Alene geringen fra bølgebevægelsen på 6 perioder per minut til dynamoens 1000 perioder per minut kræver en stor gearing . En gearing der betyder større tab.

Og det forsvinder ikke selvom man bruger langsomtgående permanente generatorer (dynamoer).

Omstilling fra langsom bevægelse til 50 Hz vekselstrøm er stor.

Også når det sker i en invertor , der hakker jævnstrøm op til vekselstrøm og via en transformator vælger et antal volt på udgangen.

Tab kan ofte måles i varmeenegi. Så højeffektive maskiner producerer derfor også masser af varme.

Varme som elværkerne sælger til forbrugerne som fjernvarme . Varme som bølgemaskiner får svært ved at udnytte.

Derfor skal bølgemaskiner være meget store , så der er råd til tab i produktionsleddet.

Men potentialet indenfor bølgeenergi er samtidig enormt.

Man kunne begynde med at udnytte de allerstørste bølgebevægelser tæt på land. Det vil samtidig reducere kysterosionen væsentligt. og nedsætte de paralletgående strømme.

Men regeringer har tilsyneladende ikke øje for mulighederne. Så udviklingen kan ikke gå i et ønskeligt hurtigt tempo.

For det kniber ikke med patentanmeldte gode ideer. Kun finansieringen er et stoøør problem.

Se også:

https://www.waveenergy.dk

Ian