Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Siden middelalderen har man skabt kunstige øer på lavvandede bynære områder.

 

I dag hører vi om bygning af mange kunstige øer i Københavns sydlige del. Øer der skal ligge udfor Avedøre Elværkerne i den nordlige del af Køge Bugt.

Egentlig begyndte det med en række fæstningsværker, hvor Trekroner Ford , Middelgrundens Ford og kystforder langs Øresund , hvor kanonbatterier skulle forsvare indløbet til havnen.

Og for de fritliggende øers vedkommende blev de etableret ovenpå gamle sænkede linieskibe.

Trekroner således ovenpå tre linieskibe.

Det hele blev så forstærket med kampesten fra Norge og Bornholm.

Siden tabte vi krigen i 1864 , hvor landet blev en del mindre. Men Dalgas udtalte "Hvad udad tabes skal indad vindes" og en række store dæmningsprojekter med landindvinding blev igangsat.

Vi kender Vejlerne ved Vendsyssel og Thy , Amager ved København og mange flere.

Så der er ligesom en hollandsk knowhow med etablering af nyt land udfra lavvandede områder.

Ja, næsten hele Christianshavn er bygget på opfyld.

Idag opbygger man med nye metoder, hvor spundsvægge af stål omkrandser området , der så enten udgraves eller opfyldes for sidenhen at forstærkes med sten som i gamle dage.

Noget af det sidste er forlængelsen af Sprogø i Storebælt og Pebberholmen i Øresund.

Og så har man tænkt sig at bygge en ny kunstig ø på Dogger banke i Nordsøen (Vesterhavet), der skal være base for en meget stor vindmøllepark. Hvilket nok vil give problemer på 20 meter vand men sikkert ikke er umuligt. Problemet er nok mere finansieringen.

Udfor Avedøre Holme, der også er et større inddæmmet område har man tænkt sig en række kunstige øer med kanaler rundt om .Der skal bygges udaf byggeaffald fra København, som efter sædvane skal indelukkes af spundsvægge. Men her er vandet ikke særlig dybt , så det vil kunne etableres over få år. Og så har man et område hvor tungere dele igen kan deponeres. For byen har snart ikke plads til mere jord, beton og andet byggeaffald.

På de nye øer vil man etablere industri og ikke boliger. Og når der falder ro på , så kan arealerne vel sælges til brugerne og give etableringsomkostningerne tilbage.

Spørgsmålet er om prisen på jern og stål til spundsvægge ikke bliver alt for stor.

Ian

Dagens vits

De startede bilen og direktøren sagde:
Nive info
Gå til toppen