Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Minedrift efter specielt metaller har i 3000 år drevet vores civilisation frem mod ny teknologi.

 

Men mange miner tømmes år efter år for vigtige råstoffer. Råstoffer der ikke bliver gendannet .Råstoffer som man helst skal hæge om og recirkulere efter endt brug.

Jernmalmen som vi flittigt henter op stammer efter al sandsynlighed fra store jern meteoritter.Der i jordens barndom er banket ned i den unge overflade. Som f.eks. i Kiruna i Nordsverige hvor man har opdaget magnetjernstenens ressources begrænsede tilstedeværelse i overfladen. Og nu flytter Kiruna by for at hente det sidste op.

Andre forekomster er kommet som dampe fra jordens indre og er krystaliseret i sprækker sammen med kvarts. Når disse sprækker er tømt , så er der ikke mere.

Jern, tin , bly ,sølv,guld ,platin og uran alt findes i mere eller mindre begrænsede mængder. Og rovdrift på ressourcerne fører kun til ressourcemangel i fremtiden.

Jern og aluminium er der efter al sandsynlighed mest af , men det kræver en masse energi at udsmelte og raffinere.

Jern og kul lagde grunden for de sidste 300 års industrialisering. Råstoffer der krævede store opofrelser og billig arbejdskraft. Når minearbejderne ikke længere går ned med hakken, så kommer der ikke mere nyt materiale op. Og vi må ty til genbrug og omsmeltning.

I øjeblikket ophugger vi vore skibe i Østen , der så nyder godt af billig jern udvundet af engelske og tyske minearbejdere for 50 til 100 år siden.

Vi kan også sige at der ligger europæiske lidelser bag vores adgang til råstofferne.

Og snart har man for billig penge via skrot og ophug overtaget vores "metal-arv" fra fortiden.

Ok, vi kan jo bare bruge andre materialer , som udviklingen har spillet os i hænde. og det er naturligvis rigtigt på sætter vis. Men nu bor der imidlertid ikke 500.000 i Danmark , men 10 gange så mange. Og behovet for metaller og råstoffer eskalerer fortsat. Mest fordi der ikke er nogen politik , som opsamler og renser til fordel for fremtiden.

Snart må vi gå tiggergang hos de lande , der har hentet vores overfod til deres industri.

Jordens begrænsede ressourcer bruges i store projecter , så de slipper op ligesom oliekilder tørrer ud. Og VE tærer hårdt på hvad der udvikles.

I øjeblikket bruges store mængder jern og stål i op mod 140 meter høje vindmølletårne. Så går jernet ikke til kampvogne og krigsskibe før næste krig.

Så lidt positivt er der dog fortsat.

Næste spørgsmål er så : Har vi råd til en fortsat ekspansion uden nye ressourceforløb ?

Ian

 

Dagens vits

De startede bilen og direktøren sagde:
Nive info
Gå til toppen