Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

I Europa står vi overfor at udskifte brunkul, kul og atomkraft med vandkraft, vind og solenergi.

 

De gamle store energikapitaler kæmper naturligvis imod med næb og klør , så skiftet vil kun ske i forbindelse med udfasning og simpel brændstofmangel.

Det betyder , at vi må påregne en tidshorizont på 40 til 60 år før større gennembrug vil ske.

Når olien slipper op og ingen mennesker vil gå i kulminerne , så strammer situationen . Lidt ligesom da Japan lukkede 50 atomkraftværker og måtte skifte til kul fra Australien og komprimeret naturgas fra Mellemøsten. Her var det bare omvendt.

Energikrise ,udtømning af oliekilder og kulminer ligger lige for. Så kan man måske finde nye lokaliteter at bore eller drive , men de slipper også op.

De næste generationer får nogle store udfordringer..

Engang kørte der damptog på jernbanelinierne , så kom dieseltog og siden ellokomotiver.

Her er der sket en udskiftning faktisk inden for få år.

På samme måde er elproduktionen ændret. Og en større vifte af muligheder er vokset frem.

Vi har fået vandkraft, vindkraft, solenergi , affaldsforbrænding og biogas

Imens lukker der gamle kulkraftværker rundt omkring.

I mellemtiden er ledningsnettet blevet forbedret, så man ikke mere får jævnstrøm fra sit lokale elværk, men vekselstrøm langvejs fra via store højspædingsforbindelser.

Det sidste er kabelforbindelser på kryds og tværs af Østersøem og Vesterhavet.

Der alt i alt betyder, at overskud et sted kan bruges et andet sted i Europa.

Sker der så noget, så bryder det hele sammen. Til gengæld får flere og flere adgang til ubegrænsede elektricitets ressourcer.

Udviklingen af vindkraften betød , at flere og flere el-monopoler blev brudt. Så det er blevet ligeså legalt at sælge elektricitet fra matriklen som alle mulige andre varer.

Den udvikling er under politisk oprulning.

Så når man siger 2030 eller 2050 som skæring så er det nærmere et fatamogana.

Ian

Dagens vits

En mand opsøgte en spåkone og satte sig ned foran krystalkuglen. - "Jeg kan se, at du er far til to børn", sagde spåkonen. "Det er noget, du tror", svarede manden. "Jeg er far til tre børn." Spåkonen smilede og sagde: - "Nej, det er noget, DU tror."
Nive info
Gå til toppen