Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Skift fra en energikilde til en anden ændrer ikke altid på CO2 belastningen.

 

CO2 kommer i forbindelse med forbrænding af kulbrinter . Oftest er det fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, men det kan også være CO2 neutrale brændstoffer som planteolie,biogas, træ og træprodukter.

Til en kWh produceret elektricitet, skal der bruges ligesåmange kulbrinter , som alt efter brændværdi og vægt ikke varierer særligt meget.

Så brændsel som kul eller affaldsfrobrænding , der udvikler damp til en dampturbine er ikke så forskellig rent kaloriemæssigt. Tilgængeligheden og anvendeligheden af brændslet bestemmer udnyttelsen.

Skal der flere processer ind som transport, sortering, rafinering og lignende før anvendelsen , så forskubber det rentabiliteten. Ved affaldsforbrænding betyder det en ekstraomkostning, som det rent samfundsmæssigt alligevel godt kan betale sig at anvende. Vi vil jo helst være fri for store lossepladser. Så hellere en anvendelse i et forbrændingsanlæg.

Kulkraftværker kan altså i store byer udfases til fordel for affaldsforbreænding, men det forudsætter også at man kan anvende varmen i f.eks. fjernvarmesystemer.

Omlægning fra en CO2 til en anden CO2 kilde flytter ikke så meget. For vi vil jo gerne have reduceret mængden af CO2 i luften.

Så overgang til elbiler, der får elektriciteten fra et kulkraftværk flytter ingenting. Hvorimod opladning af elbiler fra vandkraftværker, vindmøller eller solceller giver et anderledes tryk .

Når man lægger om er det altså ligesåmeget de lokale muligheder, der kan være vejen.

Uheldigvis er det de store investeringer i kraftværker der bestemmer mere end fornuften.

I Kina bygger man mange nye kulkraftværker i øjeblikket. Her er det en 40 års tidshorizond som bestemmer hvornår der sker en ny omlægning. De store investeringer låser derfor for hvor meget man kan variere.

Omlægning skal altså helst ske til CO2 fri energikilder.

Atomkraft er også CO2 fri, men forureningen med giftigt affald trækker mange negative sider.

Så nedsættelse af CO2 trykket har ikke så mange alternativer.

På Island har man Kraftla, der omdanner varmen fra en vulkan til elektricitet. Ligesom man har store mængder vandkraft. Her belaster elbiler ikke med CO2 hverken direkte eller indirekte.

I Norge har man primært vandkraft og derfor mange kWh CO2 fri energienheder.

Hvorimod man i Tyskland med brunkul og i Polen med kul ikke kan sige at elbiler kører CO2 fri.

Så omlægning i Indonesien fra diesel til palmeolie ændrer ikke CO2 mængden i luften ,men mindsker trods alt anvendelsen af råolie fra undergrunden.

Så omlægning har mange ansigter.

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen