Tyske højspændingsmaster pumper ind i mellem ekstraordinært meget energi fra syd til nord.

 

Det sker når alle kraftværker kører samtidig med alle møllerne langs Holsten og Nordvest Tyskland også er i drift. Men så skifter vejret og vindfeltet trækker nordpå til Danmark.

Og nu kan der tilsyneladende ikke returneses elektricitet sydpå.

Det tyske TenneT , der styrer højspændingslinierne lukker flere linier ned på kort tid.

Og selvom man herfra påberåber sig energiens frie bevægelighed , så forbliver grænseovergangen et nåleøje når vi kan sælge et overskud.

Tilsyneladende kommer man ingen vegne med klager.

Når danske kWh ikke presser de tyske priser, så kan man i Schleswig-Holstein fortsat få gode lokale afregningspriser, mens de omvendt presser danske mølle kWh i retning af dårlig afregning.

Grænseovergangen er altså kun til fordel for tyske producenter.

Hvor man kan åbne og lukke højspændingsliner efter hvad der tilsyneladende er oppotunt i situationen.

Vi ved fra pressen at man udvider fra 3 til 7 højspændingslinier fra syd til nord, men kun åbner en fra nord til syd. Hvilket er en EU sag.

Vi kunne ligesågodt lukke overgangen, da meget af strømmen kommer fra forurenende brunkul og ikke grøn vindkraft. For hvorfor spare på CO2 når naboen bare pulser løs.

Se også.

https://ing.dk/andre-skriver/tennet-har-siden-2011-saenket-kapaciteten-import-dansk-stroem-222281

https://ing.dk/artikel/vestager-aabner-sag-tysk-blokade-dansk-vindmoellestroem-211292

Ian