Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder i 2019 en samlet pulje på 437 mio. kr. til ny energiteknologi. EUDP har bl.a. fokus på projekter med globalt udsyn og potentiale.

 

Overvejer du at ansøge?

EUDP vil senere indkalde ansøgninger til første ansøgningsrunde i 2019, med en forventet ansøgningsfrist omkring 1. marts. Anden ansøgningsrunde udbydes til efteråret 2019.

Det gode EUDP-projekt er drevet af private virksomheder, har innovationshøjde og potentiale til at fremme danske styrkepositioner på energiområdet. EUDP forventer at udsende indkaldelse med de specifikke vurderingskriterier i løbet af december 2018.

Se nærmere på Energistyrelsens hjemmeside og læs om mulighederne for at opnå medfinansiering til udvikling af nye, grønne energiteknologier.

En god investering for samfundet

EUDP har til formål at støtte forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi, som bidrager til de energipolitiske målsætninger, øger forsyningssikkerheden og skaber vækst og beskæftigelse. Seneste evaluering af programmet viser, at EUDP pr. investeret mio. kr. har skabt hhv.:

  • 1.2 arbejdspladser

  • 2,7 mio. kr. øget meromsætning

  • 2 mio. kr. øget eksport

Bliv opdateret om udbud, støttede projekter mv. ved at følge EUDP påLinkedIn

Kontakt

Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen, 33 92 75 32, mun@ens.dk

Bestyrelsesformand for EUDP, Thea Larsen, tla@dgc.dk og tlf nr er +45 20 14 89 29.

Dagens vits

Fru Hansen besøger sin mand i fængslet. - "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret. - "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
Nive info
Gå til toppen