Prisen på de store møller er nu så høj , at det kan være vanskeligt at komme med i projekter.

 

Engang var der et forslag fra DONG om at man ved etablering af vindmøllelaug lokalt ville kunne få DONG med som partner på de andele der ikke blev solgt.

Andre steder har kommuner udlagt områder til vindmølleparker og selv stået for etableringen, hvorefter de løbende i anparter eller andele er solgt lokalt.

Det burde man tage op igen.

Ja, kommunen kunne ligefrem købe andele til områdets socialt økonomisk svagere medlemmer, der på den måde fik deres elforbrug finansieret. "En omvendt Robin Hood".

Energi bør være en menneskeret og ikke et skatte område.

Forbrug skal vi jo betale alligevel, så hvorfor ikke gi det grønne en skalle og løfte samfundet.

Men blandede møllelaug ville man kunne bygge størrere og udvikle hvad der ellers ikke ville kunne lade sig gøre. Elværker/forsyningsselskaber og kommuner burde være medspillere.

Med lokalt ejerskab ville al kritik forstumme. Penge for salg af elektricitet ind på kontoen vil være stærkt motiverende.

Men det kræver, at man fjerner en masse snærende bureaukratiske bånd på både offentlige kasser og forsyningsselskaber. Ligesom maksimal udnyttelse af energien må være et must.

Som det er nu hvor en masse industriel spildvarme og overskuds elektricitet ryger ud , så er systemerne skruet forkert sammen.

Vi skal fremelske de decentrale løsninger via central løsningsforslag.

Det gør også det sværere for udenlandske investore at kuppe vores elsektor helt og holdent.

Vi bliver slaver der via alt for høje forbrugerpriser skal fylde udenlandske og danske pengetanke.

Ian