Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Gazprom Rusland , Tyskland og Nord Stream 2 og Bornholm.

 

Den russisk naturgas ledning , der nu går igennem Østersøen fra St.Petersborg til nær Rostok under navnet Nord Stream forstærskes i øjeblikket via en parallelføring.

Russerne har alle tilladelser i hus vedrørende linieføreingen via andre Østersølande undtagen Danmark, der kører alle mulige chikanelignende forsinkelser i spil.

Samtidig har russerne en konflikt løbende med Ukraine, der traditionelt overfører naturgas til Midteuropa. En konflikt der bunder i manglende betaling for russiske leverancer . Leverancer man uden viderere tapper fra de gasledninger der løber igennem landet.

Drudover er der en militær konflikt mellem Ukraine og Rusland om Krim og kulområder i Donetsk (sydøst Ukraine).

Så den danske chikane synes at tage Ukraines parti i konflikten. Og det med stor støtte fra USA.

Så vores forsinkelser generer ikke bare Gazprom men også Tyskland og en række investorer.

Foreløbig forventes hele anlægsarbejdet at være blevet fordyret med 750 mio kroner.

Danmarks forhold til Rusland vil blive mærkbart ødelagt , hvis ikke vi viser en ny positiv attitude. Og så kommer der efter det nok konflikter ved Nordgrønland , hvor Danmark og Rusland skal blive enige om grænsedragningen. Plus mange andre eksport problemer for danske firmaer.

Myndighederne i Udenrigsministeriet spiller tilsyneladende hassard med konflikten. der i bund og grund bare er en forstærkning af den eksisterende Nord Stream forbindelse.

Løses passagen af Bornholm ikke, så kan man gå rundt om Bornholm den anden vej. Og så er al konflikt ligesom endt med store slag i luften.

Vi bør vise os fra den positive side og hurtig ændre signaler. Ukraine "hugger" efter hvad man læser trods alt fra Gazproms ledninger.

Se også:

https://politiken.dk/udland/art6841381/Dansk-t%C3%B8ven-koster-russiske-Gazprom-mindst-750-millioner-kroner

Ian

Dagens vits

Fru Hansen besøger sin mand i fængslet. - "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret. - "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
Nive info
Gå til toppen