Man skal passe på hvor man oplader sin elbil.

 

En elbil trækker mange ampere gennem ledningerne når den oplades. Og det tit og ofte om natten.

Sker det imdlertid via et almindeligt hunstik på væggen, så er sandsynligheden for brand overhængende. For selvom sikringen er på 16 ampere, så trækker man sjældent 16 ampere på en stikkontakt. Og i lang tid.

Hele ledningsnetet kan let blive overbelastet og svage forbindelser begynde at gløde op.

I Sverige har man allerede set brande i installationer på almindelige huse.

Så nu anbefaler man et særskildt bilopladnings stik, hvor der er taget højde for de mange ampere i ledningerne og anvende kraftigere installations stik.

Dertil kunne man tilføje, at der blev ført et kraftigt kabel ud fra måleren og helt ud til det udendørs ladestik. Så holdes den almindelige installation ude.

En anden brandårsag er hvis en battericelle kollapser og der sker en kortslutning i elbilens batteri. Og specielt hvis batteriet er af lithium-typen. Idet lithium brænder eksplosivt.

Så står bilen i garagen om aftenen , så kan både garage og bil være udbrændt om morgenen.

Al kraftig opldning bør derfor ske i fri luft.

Specielt i lande med megen træbebyggelse kan det være fatalt.

Det er amperene i ledningen der afgiver varme ikke volt.

Og huse har normalt 3 sikringe med 16 ampere.

Mastesikringen er ofte på 25 ampere eller mere. Og det er efter mastesikringens størrelse man betaler til eldistributionsselskabet.

Så når nogle sætter et søm i målersikringen, så kan man trække flere ampere end installationen er beregnet til .Så skal elbilen oplades hurtigt, så bør man ikke pille på sikringerne men få installaeret en større sikring spevielt til elbilen.

Det er også ulovligt, men man hører om at det sker. Og så ryger forsikringen nok også.

Man skulle helst have glæde af elbilen og ikke problemer.

Ian