Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Når man brænder træ , så er det ikke træet der brænder, men trægasserne.

 

Træ skal med andre ord varmes så højt op, at de afgiver en brænbar gas. Og det er på flammens farve man kan se ved hvilken temperatur gassen så brænder.

Blå flammer har højst temperatur , gule (almindelige) lavere temperatur og røde lavest.

Man får selvfølgelig flest energienheder ved de blå gasflammer, men det er kun ved den mest ensartede brændsel. Flere forskellige træbrændsler vil have forskellig temperatur hvor afgasningen foregår. Ligesom fugtigheden af træet spiller en stor rolle.

Brænder du tørre træpiller i en stoker , så vil flammerne oftest være gule . Og det er fint nok.

Idet træpillerne kan være lavet af alt muligt affaldstræ.

Når træet brænder gløder træpillerne (rød farve) med gule flammer henover.

Ved optænding tager det tid før træpillerne forgasser. Idet de jo skal gløde først.

Hurtig optænding: Man bruger en stok ukrudtsbrænder , hvor en blå gasflamme relativt hurtigt får træpillerne til at gløde. Og snart slikker gule flammer brændkammeret.

Endnu hurtiger optænding. Man kører træpillerne frem og smider gammel aske på pillerne.

Med stok ukrudtsbrænderen påbegyndes optændingen. Og meget hurtigt sker det, at gule flammer dominerer brændslet. Aske virker tisyneladende på afgasningen fra nyantændte træpiller.

Vi kender brugen af katalysatorer i andre kemiske sammenhænge. Hvor katalysatoren fremmer processen , men ikke nedbrydes undervejs.

Så når du renser stokeren, så gem det sidste aske.

Prøv også dette fysikforsøg.

En sukkerknald anbringes i en trætøjklemme. Og føres ind i en gasflamme eller et tændt stearinlys.

Der sker ingenting.

Dyp sukkerknallen i noget cigaretaske . Og gentag forsøget.

Nu ser du , at sukkerknallen brænder fint .

Cigaretasken er altså en katalysator .

Ian

Dagens vits

De startede bilen og direktøren sagde:
Nive info
Gå til toppen