Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Overskudsvarmen går fortsat og forstærket tabt fra de store industrianlæg.

 

Processer der udvikler en masse spildvarme fra industrien og som kunne varme hele bydele op har fortsat ikke den politiske bevågenhed. Idet staten vil have afgift af de mulige varmekalorier.

Og tilsyneladende foretager man hele tiden manøvrer der teknisk ødelægger de gode muligheder.

På det sidste vil man fjerne tilslutningspligten til fjernvarme. Hvordor det ikke vil kunne betale sig at opbygge en ny infrastruktur op af de mange frie varmekalorier, der ellers blæses op til fuglene.

På det sidste er de store EDB anlæg ved Viborg og Aabenrå kommet voldsomt i knibe, nå ingen tør investere i den usikre fremtid. Selvom det teknisk er lige til højrefoden.

Det er som om politikerne hele tiden vælger den forkerte løsning med vilje.

Brug af processvarme kræver ligesom , at der også er rimeligt med aftagere.Og det er der ikke hvis man i stedet vælger billige varmepumper og anden VE energi, fremfor tilslutning til nye fjernvarmenet. Net der helst skulle kunne drives med et rimeligt antal år til forrentning.

Så det er ikke godt nok med et nyt energiforlig, hvis øvelsen går ud på at fremme intentioner, der går i modsat retning af de udmeldte hensigter..

Det har vi desværre set alt formeget af de senere år.

Prøv også:

https://ing.dk/artikel/energiforlig-blokerer-at-udAnytte-overskudsvarme-datacentre-221321

Ian

Dagens vits

Han: - Hvis du ikke vil gifte dig med mig, så skyder jeg min hjerne ud! Hun: - Det ville være en stor overraskelse for min far. Han tror ikke på, du har nogen.?
Nive info
Gå til toppen