Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

En transformator omdanner en energiform til magnetisme og siden til el igen.

 

Energien i primærspolen omdannes til magnetisme og varme for sidenhen at gendannes som energi igen. Eller volt gange ampere vekselstrøm skaber et svingende magnetfelt , der i sekundærspolen induserer en ny vekselstrøm. Antallet af vindinger i sekundærspolen bestemmer hvormange volt og ampere der kan skabes.

Så vindingstallet på primærsiden bestemmer transformatorens størrelse. Forholdet på vindingerne primær og sekundær kaldes forholdstallet. Er der 4 gange så mange vindinger på sekundærsiden siger vi at forholdstallet er 1:4 eller en til fire.

Så 100 volt på primær bliver til 400 volt på sekundær.

Energien (altså antal watt) på primær vil altid være det samme på sekundærsiden. Dog fratrukket magnetiseringstab og varme.

Er der 100 volt og 4 ampere på primær får du 400 volt og 1 ampere på sekundær.

Volt gange ampere er lig watt. Så primær indeholder 100 gange 4 watt og sekundær indeholder

1 gange 400 watt.

F.eks.

Er der 12 volt 100 ampere på primær ( altså 1200 watt)

Så vil transformatoren ( 1:4) give 48 volt og 25 ampere på sekundærsiden.

Jo flere ampere des tykkere kobbervindinger.

En varmepumpe har et primært kredsløb og et sekundært kredsløb. Adskildt af en fordamperkeds og ikke et magnetfelt.

Primærkedssen henter energien (watt) og sekundærkedsen afgiver energien (watt)

Jo længere primærkredsen er des mere energi kan indhentes.

Her omdannes mange liter lunkent vand til få liter varmt vand..

Igen har vi et forholdstal . Ved varmepumper er primær 1 og sekundær 3,5 eller mere.

Så 8 grader brøndvand bliver så til (3,5 gange 8) = 28 grader.

Eller er luften 12 grader ( luft til vand) , så er sekundær 42 grader.

Igen en mange meter primærslange og færre meter sekundærslange.

Fordamperen trækker energien ud af primærkredsen og kompressions pumpen fortætter kølemidlet til en varmere væske.

Forholdstallet kaldes ved varmepumper for COP værdien.

Hvor man ved COP 3,5 får 3,5 watt ud for hver watt man bruger af elektricitet i pumpen.

Regnestykket er altså 3,5 minus 1 ) watt og det er lig med plus 2,5 watt.

Jo mere væske der er i primærkredsen og jo større kompressionspumpe des mere energi kan man få i sekundærkedsen. Og varmepumpen skal helst både lave varmt brugsvand og opvarme huset.

Så varmepumpe teknikken ligner meget den elektriske transformator.

Ian

Dagens vits

Fru Hansen besøger sin mand i fængslet. - "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret. - "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
Nive info
Gå til toppen