Afvikling af 100.000 arbejdspladser står nu på De politiske kandestøberes ønskeliste.

 

De radikale vil omdanne en trediedel af landbruget til vild natur. Skriver ingeniøren.dk online.

Idet man forestiller sig at marker med afgrødedyrkning omlægges til vild natur og græssende dyr.

Danmarks Naturfredningsforening, der har angrebet og hæmmet udviklingen af vindmøller i årevis er naturligvis voldsomt begejstrede.

Vi står åbenbart snart i en kampzone mellem by og land eller Dem og os. En kamp der længe har hæmmet udviklingen af vedvarende energi og nu årbenbart bliver videreført overfor landbruget.

Man interesserer sig åbenbart ikke for hvormange hænder der indirekte beskæftiges udfra landbrugsproduktionen. For dette er en grim måde at drive politik på.

Noget vi allerede har mærket i det sidste energiforlig.

Landbrugets organisation "Landbrug og Fødevarer" kalder oplægget uigennemtænkt og nærmest umuligt . Ingeniøren skriver at det bliver dyrt ,ueffektivt og "en smule polulistisk".

Til en start at nedlægge en trediedel af al dansk landbrug , så ved vi fortsættelse følger.

Jeg forudser stor interessekonflikt i fremtiden. Mellem dem der vil udvikling og dem der vil afvikling. Sidste gruppe har efterhånden fået alt for stor magt.

Se også:

https://ing.dk/andre-skriver/de-radikale-vil-stoppe-dyrkning-paa-tredjedel-danske-landbrugsmarker-214461

Ian