"Schwartse Pumpe" hed Østtysklands største brunkuls elværk. I dag graves der nu mere brunkul i Vesttyskland.

 

Landsby efter landsby er blevet ofret fordi der er brunkul i undergrunden. Et mindre lødigt brændstof , men som i kraft af tilgængelighed og mængde leverer mange kWh til det tyske elnet.

Og med de nye HVDC højspændingslinier , der løber nord-syd , vil Danmark også snart kunne forsynes med billig elektricitet fra de ret forurenende nrunkulskraftværker.

Vi får allerede nu el fra brunkul via de almindelige højspændingslinier.

I Danmark brød vi brunkul før og under krigen og op i 1950erne , men af forsyningsmæssige årsager fredede man forekomsterne syd for Herning til kommende dårligere tider.

I dag er der museum i Søby over perioden.

I Tyskland river man fortsat landsbyer ned og flytter kirker og gravpladser ud af området. Så det meget meget store gravmaskiner kan nå "guldet" i undergrunden.

En overgang troede man atomkraft ville overetage elproduktionen, men brunkul er tilsyneladende det eneste alternativ i midttyskland. Så luftforureningen synes ikke at ville aftage foreløbig.

Det andet alternativ var stenkul fra Ruhr området. Men her er minerne blevet lukket.

Så i stedet får man elektricitet fra Polens kulmineområde.

Vindkraften er fortsat i stor udvikling, men den batter ikke rigtigt , når behovet hele tiden vokser.

Så vi står i et dilema, som ingen synes at have interesse for at løse.

Løsningen hedder i øjeblikket tilsyneladende brunkul.

Ian