Juli blev den bedste solmåned de sidste 9 år. Med et overbevisende kWh overskud.

 

Måleren viste 1157 kWh termisk.

De andre juli måneder havde følgende tal.

Juli i 2010 gav 1030 kWh

Juli i 2011 gav   794 kWh

Juli i 2012 gav   905 kWh

Juli i 2013 gav 1078 kWh

Juli i 2014 gav   994 kWh

Juli i 2015 gav   903 kWh

Juli i 2016 gav   865 kWh

Juli i 2017 gav   851 kWh

Og endelig

Juli i 2018 gav 1157 kWh

Det giver et gennemsnit over de sidste 9 år på 953 kWh. I 3 år har der været mere end 1000 kWh.

I år gav det sǻ 204 kWh ekstra. Eller 21 procent over gennemsnittet. Så juli i år har været ekstrem god.

Det betød at 119 vakuumrør i 2018 kunne producere 7,9 kWh hver i juli.

Ian