På trods af stor folkelig engagement saboteres initiativerne efterhånden så markant, at selv vedholdende interesse knægtes af systemerne.

 

Vindkraft , solenergi , biomasse ,bølgekraft har siden 2001 haft sværere og sværere vilkår. Man kan i dag godt sige at mange politikere ikke just fremmer udviklingen.

Vi må se i øjnene , at de mange arbejdspladser indenfor VE meget snart flytter eller lukker ned.

Og den grønne omstilling var en historisk periode i historiebogen.

Udnyttelsen af naturkræfter er til alle tider blevet sat skak mat af nye teknikker. Sejlskibe blev overhaet af kulfyrede dampskibe . Senere fik sejl en renrsance indenfor lystbåde, men aldrig den samme betydning.

Vindmøller i 1850erne (hollandske) blev overhalet af petroliumsmotorerne.

Så kom næste ryk med vindroder og klapsejlere til vandpumpning og elproduktion.

De faldt for dieselelværker.

Og tredie ryk kom med hurtigløverne fra 1975 , der fortsat er under udvikling og afvikling.

Solceller var aldrig blevet udviklet ,hvis det ikke havde været for sattelitterne i rummet.

Den høje pris gjorde området uinteressant politisk gennem mange år. Men kinesernes storproduktion , der billiggjode panelerne, har rykket i området.

Solceller tilgodesees i Danmark , som var de skabt af fandens svigersøn.

Hele området er under oprivning efter det nye politiske forlig.

Så det er begrædeligt at der føres en så negativ energipolitik. For det kunne være et område vi kunne leve af i årene inden de bliver udkonkurreret af nye teknikker.

Solfangere til det varme vand har p.t. ikke den store bevågenhed privat, men der vises stor interese fra fjernvarmeværkerne, der lider under ekstrahøje gaspriser.

Sol store fjernvarmesol anlæg er på det sidste skudt op mange steder.

Biogas har fortsat en vis bevågenhed. Nok fordi de aldrig kan blive store i landskabet. Hvorimod træpilledrevne affaldsforbrændingsanlæg synes på vej frem. Så biomasse er mange ting.

Vindmøller blev opfundet efter 1975 i garager og baggårde. Efterhånden som de blev større og fabrikkerne overtog konceptet væltede energiministeriet området med kontrol og afgifter.

Idag har husstandsmøller det slemt. Landmøller det meget svært . Mens havmøller finansieret af store pengetanke udvikles både her og hisset.

Men det er nok en periode der snart knækker.

For man har med politisk vilje ødelagt vindkraftområdet her i landet for det private engagement.

VE har nået et max. Og snart vil vi se et kraftigt knæk på kurven.

Politisk modvilje mod privat produktion af elektricitet viser sig allerede.

Ian