Mærsks udmelding om at satse millioner i geothermisk fjernvarme vil kunne strække de sparsomme biobrændstoffer der bliver til rådighed i år.

 

Geothermi der fungerer godt i Tyskland vil uden overdrivelse kunne etableres i Danmark. Det er kun et spørgsamål om politisk velvilje og deltagelse med risikovillig kapital.

For det er nede i dybden man skal finde de stabile varmekilder.

Og til disse projekter har der indtil nu kun været en slap politisk interesse.

Anden mulighed til erstatning for manglende biobrændstof (halm , pellets og flis) var hvis man gennemførte en ordning om af overskudselektricitet ikke blev foræret væk til udlandet, men brugt på de små fjernvarmeværker der allerede har højspændings dyppekoger anlæg.

Men sålænge staten pålægger al elektricitet med moms og afgifter , så sker det ikke.

Omlægning til varmepumper er ikke en energibesparelse men kun omlægning fra privat varme til varme fra elværker. Så her er der umiddelbart ingenting at hente.

Den 20 oktober begynder fyringssæconen. Og hvis der var power i energiministeriet, så skete der snart noget.

Men vi må nok se i øjnene,at befolkningens store udgifter på den kommende varmeregning, den skider man på.

Ian