Omstilling til biobrændstoffer giver uforholdsmæssig højt tryk på træ, flis og halm.

 

Mange fjernvarmeværker og kraftvarmeværker har på det sidste investeret i fyringsanlæg, der kan udnytte de store mængder brændbare biomaterialer. Ja hele elværker har omstillet fra kul til træpiller og flis. Men når tørken sætter dagsordenen, så er der ikke så meget biomateriale som der ville være under normale sommerhalvår.

Dertil kommer de store skovbrande , der reducerer mængden af anvendeligt affaldstræ , væsentligt.

Alt andet lige, så bliver der efterspørgsel på pellets og flis. Og det vil med de almindelige markedskræfter snart betyde prisstigninger.

Man forventer nu stigninger på 10 til 15 procent, men der er nok ikke realistisk. 40 procent vil for mange snarere blive sluttallet.

Energiministeriet kunne lette presset ved at tillade overskuds elektricitet brændt af i de mindre fjernvarmeværker. Mange anlæg er allerede ombygget, men kravet om punktskatter og afgifter på den brugte strøm umuliggør en rimelig økonomi.

En strøm man p.t. forærer til vore nabolande.Men ikke vil tilskynde anvendt i Danmark.

Høstudbyttet af halm forventes kun at blive på mellem 30 og 50 procent af normalen. Så der bliver kamp mellem halmværker og malkekvægsbesætninger om de sidste stå.

Mange specielt køer vil ekstraordinært blive slagtet til efteråret, når foderet slipper op.

Så tørke får mange nye ansigter med prisstigninger over tid.

Se også:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10765590/den-hede-sommer-kan-give-hoej-varmeregning-til-vinter/

https://ing.dk/andre-skriver/toerken-vil-goere-fjernvarmen-dyrere-vinter-213482

Ian