Når den ene temperaturføler er plus 5 grader højere end den anden , så aktiveres et relæ.

 

Solfangere i Danmark styres primært af differensstyringer. For her betyder udetemperaturen mindre, for det er forskellen mellem det man har og det som anlægget kan give.

En solfanger og en lagertank er hver 30 grader varme. Pumpen står stille. Men så kommer solen frem fra en sky og temperaturen i solfangeren stiger.

Ligesåsnart temperaturen i solfangeren er 5 grader varmere end lagertanken , så aktiveres en cirkulationspumpe. Og langsomt hæves temperaturen i lagertanken til 35 grader.

Når der er samme temperatur i solfanger og lagertank (nu 35 grader) , så stopper pumpen.

Pumpen er en ganske almindelig oliefyrs cirkulationspumpe (230 volt) til 700 kroner.

Bliver solen ved med at skinne og forskellen vedblivende bliver højere , så kan pumpen godt køre hele dagen (hvis vi har skyfri himmel).

Ellers bygges temperaturen i lagertanken op med 5 grader ad gangen. Og snart er man måske på 50 grader i lagertanken. Solfangeranlæg kan nemt komme op på 70 grader. Alt efter hvordan det hele er bygget sammen. Og lagertank svarer til solfangerareal.

Cirka 50 liter lagertank per kvadratmeter plade solfanger.

De fleste små anlæg i Jylland er på 300 liter lagertank og 9 kvadratmeter solfanger.

Så de kan hurtigt blive varme.

En differensføler er en lille temperatur transistor. Der anbri8nges inden i et indbygget følerrør.

Der er et følerrør på solfangerens udgangsrør i toppen af solfangeren. Og et følerrør i bunden af lagertanken , hvor også det kolde brugsvand kommer ind.

På den måde får man den størst mulige temperatur forskel på følerne.

Et relæ kan så aktiveres , hvis der er en passende differens. Og det er udover 5 grader også tit 6 , 7 eller 8 grader. Dog fast indstillet .

Så elektronikken i en differensstyring er i virkeligheden 2 elektroniske termometre , der er bygget sammen, med fælles strømforsyning og et stort udgangsrelæ.

Differensstyringer med 3 følere kan derudover aktivere en motorventil eller tænde for et oliefyr. men det kræver normalt en varmeveksler og en pumpe mere.

Solfangeren styres altså ikke af en computer. Selvom nogen nok vil kalde styringen for det.

Differensstyringer kan også aktivere varmepumper og dyppekogere i varmtvandsbeholderne.

Ian