Et større bioetanol projekt hos lemvig Biogas virker tilsyneladende ikke.

 

Hvad det er der er gået galt skriver man ikke. Kun af både Lemvig kommune og Lemvig Biogas nu trækker sig fra det stort anlagte testforsøg med øjeblikkelig virkning.

Ideen med via enzymer at spalte overskudshalm i kulbrintekæder er ikke af ny dato. Der har i mange år været udført forsøg bag Fynsværket. Da kulbrintekæder ligner sukker kan man via gæring omdanne massen til forskellige sprittyper. Hvilket er ret langvarigt. og kun 10 procent af vægten bliver til sprit , som etanol og metanol.

Andre metoder er derfor rent forskningsmæssigt blevet kørt i stilling, hvor spritmængden skulle blive noget større.

I Lemvig hed forskningsprojektet Segrabio , hvor TK Energi sammen med Lunds universitet står for eksperimentet, som har fået en større EU bevilling.

Men intet er i følge EnergyNews tilsyneladende lykkes.

Så håbet om en bioetanolfabrik i Lemvig synes skudt til hjørne.

Et andet projekt ved Maabjerg værket kører tilsyneladende uden problemer.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/610558/lemvig_biogasanlaeg_traekker_sig_fra_bioethanolprojekt

Ian