"En energiaftale , der skal sætte retninger for den grønne omstilling , rem mod 2030."

 

Et lidt tamt energiforlig har nu fundet vej gennem det politiske hængedyn.

Det er tydeligt , at det ikke er almenvældet der tilgodesees , men store kapitalfondes ekspansionsbehov. Man prioriterer tilsyneladende kun stort .

Al VE er udviklet nedefra indtil industrien tog over . Og private møllelaug blev udelukket fra deltagelse i næsten alle projekter.

Så derfor undrer det ikke, at regeringens udspil på mølleparksiden vokser fra 800 MW til 2400 MW. Som godt nok ikke udløes her og nu men tænkes implementeret efter 2022. Altså i den næste regerings operationstid.

Og det er netop kernepunktet. Man udskyder udgifterne til den næste regering, men tager æren for det i dag. Samtidig øger man ambitionsniveauet for 2030 fra 50 til 55 procent. Eller med sølle 2½ procent mere.

Det er tydeligt , at den grønne kop te ikke just er noget der er groet i den blå have.

Hvordan man vil få billigere strøm ,når antallet af møller vokser, er ligesom selvmodsigende.

Med mindre man vil have mølleejerne til at konkurrere så hårdt , at konkurrencen presser priserne.

Indtil da vil man sænke statsaafgifterne for forbrugerne med 12,4 milliarder koroner. Penge der hentes fra PSO forliget. (altså hunden får sin egen hale til frokost).

Set i bakspejlet , så er staten altid kommet med hæmmende foranstaltninger lige når det hele er løbet igang. Så hvorfor ikke denne gang også ?

( ligesom med naturgaspriserne).

Og så kan man jo vedtage hvad som helst.

Der er tilsyneladende ikke meget kød på det ben for folk i almindelighed.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/610588/bred_politisk_aftale_giver_billigere_el_og_flere_havmoller

Ian