Ved kraftige minusgrader forsvinder den elektriske modstand. Tabene bliver derfor meget små. Hvorfor ydelsen kan øges væsentligt fra nedkølede generatorer.

 

Folkene bag Envision møllen i Thyborøn har sammen med en rækkere partnere indenfor generatorkonstruktion og kryogeniske teknikker, nu udviklet en superledende generator til vindmøller. Det betyder at man i fremtiden vil kunne pille mange kilo vægt af mølletoppen.

Den nyudviklede generator er på 3,6 MegaWatt . Hvorfor den falder indenfor de mest solgte generatorstørrelser. Og samtidig der hvor konkurrencen er størst.

Ideen er at bruge så mange traditionelle delkomponenter som muligt, så produktionsprisen kan holdes nede. Men der bliver også specialkomponenter med heliumkøling i spolerne , som hidtil er helt ukendt land.

Den nye generator bliver 25 lettere end de nu brugte mangepolede generatorer. Så vægten på mølletoppen vil kunne reduceres med 40 procent. Hvilket er rigtigt meget.

Forsøgsgeneratoren er 4 meter i diameter og 1,1 meter lang. Omdrejningstallet vil ligge på 15 omdrejninger i minuttet. Hvor der genereres 710 volt i output.

Den superledende del vil ligge på 93 grader kelvin. Eller 90 grader over det absoludte nulpunkt. der ligger 273 graders kulde eller nul grader Kelvin.

Den ekstreme kulde skabes med helium som kølemiddel. Så generatoren kræver en del energi til køling. Og dertil kommer magnetiseringsstrøm.

Se også:

https://ing.dk/artikel/superledende-generator-skal-gore-vindmollerne-lettere-212863?utm_medium=email&utm_source=ing.dk&utm_campaign=tipenven

Ian