Opbevaring af solens energi i store dam-varme-lagre var stærkt ønsket i 1980erne.

 

Nu viser det sig , at 3 ud af 4 lagre taber store energimængder til omgivelserne på trods af at de er opført efter forskrifterne. Hovedproblemet skyldes tilsyneladende pukteringer og våd isolation.

Et dam-varme -lager er i princippet en kunstig dyb sø , der er ekstraordinært godt isoleret i bund og sider. Dertil kommer et flydende isolationslag som top.

I søen ligger der spiraler af varmeslanger , der enten tilfører eller tapper "søen" for varme.

Marstal Fjernvarme var det første store fuld skala anlæg fra 2012 på 75.000 kubikmeter.

Siden kom Dronninglund fra 2014 på 62.000 kubikmeter. Der begge blev etableret af Plan Energi.

De næste anlæg er bygget af Rambøll . Og her er der så problemer.

Det er tilsyneladende i følge Ingeniøren online membranen (linieren) , der bliver utæt. Og så damper 35 procent op til fuglene. Og det tapper jo systemet for al økonomi.

Mange plaststoffer tåeler ikke UV lys over flere år. Og det er da også sprækker i membranen, som vælter funktionen. Derudover tåler flere plaststoffer ikke temperaturer op mod 90 grader.

Ideen med damvarmelagre var at gemme fjernvarme-sol anlægs varme over tid. Plus , hvis det var vellykket evt. at kunne gemme overskydende vindmølle el som varmt vand.

Men når der går hul på låget og sideisolering bliver våd , så forsvinder kalorierne meget hutigt.

En erfaring man gjorde i 1980erne med store beton portions biogasanlæg. Nedgravede anlægs isolation skal bære knastør for at virke.

Se også:

https://ing.dk/artikel/solvarmen-siver-ud-nye-fjernvarmelagre-212978?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Ian