Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Det er nu endelig besluttet at fastholde Danmarks atomskrot på forsøgsstation Risø.

Men det betyder ikke , at man kan slappe helt af. Idet udsættelsen til 2073 af afviklingen af depotet kun er indtil da. Hvad så ?

Planen om at grave det radioaktive skrot 30 meter ned er tilsynheladende forkastet. Nu vil en kommende undersøgelse finde en lokalitet i 500 meters dybde.

Svenskerne og finnerne har allerede depoter i 700 meters dybde. Sprængt ind i grundfjeldet.

Ligesom tyskerne brugte nedlagte saltminer som depot. De duede imidlertid ikke og skal graves op igen. Andre steder står det enten i store haller eller i rustne tønder udendørs.

Men et er fælles : Man taler om mellemdepoter.

30 meter nede i Thyholms undergrund har man verdens mest hullede lerlag. Nemlig forekomsten af et moler-lag , hvorfra udsivning ville gå direkte i Limfjorden. Så "eksperterne" bag udvælgelsen af de 8 tidligere planlagte lokaliteter synes fuldstændig blottet for geologisk viden.

De andre 8 områder er tilsyneladende ligeså skødesløst angivet.

Et held at man har taget de folkelige protester seriøst og stoppet den fortsatte aktivitet.

Ian

Dagens vits

- "Hvad hedder De forresten, unge mand?"
Nive info
Gå til toppen