Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vi vil allerhelst gemme den dyreste energi længst mulig. Så her er elektricitet målet.

 

Energi gemmes enten som beliggenhedsenergi ,bevægelses energi eller kemisk energi.

Eller teknisk beskrevet som potentiel energi,kinetisk energi eller kemisk energi.

Pumper vi vand op i et fjeld gemmes energien som beliggenhedsenergi. Der ligesom på et vandkraftværk kan løbe ned igen (kinetisk energi) og via turbiner og generatorer omdannes til elektrici energi.

Elektrisk energi er det vi har her og nu i ledningerne fra energikilden. Et sekund efter kan det være væk. Så elektrisk energi behøver hele tiden nye tilførsler.

Elværker gemmer derfor ikke energi. De producerer hele tiden.

Og så skal der helst være energi til rådighed i brugbare mængder.

Vindmøller leverer energi i varierede mængder, alt efter hvordan vinden blæser.

Kulkraftværker leverer en fast mængde elektricitet hele tiden.

Lagrer man energi, så skal den helst hele tiden være til rådighed. Kan man lagre , så vil variable energikilder , som vindmøller og solceller kunne levere ligesågodt somn kulkraftværker.

Kulkraft er derfor basis i vores energisystem.

Alt der kan brænde kan bruges til at lave stabil elektricitets produktion.

Vi gemmer elektricitet i en bil, så vi har "startstrøm" og kørelys til rådighed.

Men batterier kan ikke oplade så meget energi , uden det bliver meget dyrt.

Omkring 70 procent kan gemmes på batterier et stykke tid , resten bliver til varme (affald).

Brugte man elektriciteten til at sønderdele vand med, så får man ilt og brint.

50 procent bliver til varme (affald) . 25 procent til ilt (som man smider væk) og

25 procent til brint.

Brinten kan anvendes i en energicelle og lave jævnstrøm igen.

Men man taber næsten al energien.

Det er de mest anvendte "batterier" , som kan gemme elektricitet i kortere tid.

Og de er af typen lithium batterier. De samme bruges i en Tesla bil.

Der er flere forskellige metoder til lagring. De fleste kortvarige ligesom trykluft.

De vises sten er endnu ikke opfundet.

Ian

Dagens vits

- "Hvad hedder De forresten, unge mand?"
Nive info
Gå til toppen