Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

I Danmark søger vi at bruge biologisk affald og biomasse i forbrænding og genbrug .

 

 

Skal biomassen brændes skal den enten være tør eller meget olieholdig. Så træpiller, olivenkernesten, kirsebærsten og affaldskorn er brugte brændsler i stokerfyr.

Meget af det importeres med lastbiler , der alligevel kører tomme hjem.

Så det kræver gode kontakter og regelmæssige forsyninger.

Jeg har tidligere skrevet at træpiller nu kommer fra Rusland, Finland,Sverige, Estland, Letland,Litauen og Canada. Der på grund af den store omlægning importeres i hele skibsladninger.

Eftersom afviklingen af den danske møbelindustri betyder stærkt faldende leverancer at træ , der kan presses til træpiller.

Sammen med tyskerne støvsuger vi markedet for anvendeligt træaffald til pellets.

I store dele af verden anvendes kvas til madlavning. Så Indien og Afrika bliver systematisk renset for kvas hvert år. Det betyder , at vi har fået meget af træaffaldet fra de tempererede områder.

Dog på det sidste er gamle plantager i Guineabugten også blevet kapatiliceret og omdannet til pellets. Hvad der jo fjerner biomasse fra en ellers sart rød-jord.

Det øger så trykket på andre brændbare brændsler, som kokager og tørrede trærødder.

De fleste affalds biomasser findes dog kun i beskedne mængder. Undtagen er de danske forbrændingsværker m der laver varme og el ud af køkkenaffald , træflis og halm.

Det eneste vi ikke bruger er grannåle fra granplantagerne , der i princippet kunne støvsuges op hvert efterår og tørret tang fra strandene.

Så mængden af biomateriale, der skulle binde naturen sammen og opbygge bl.a. muldlag opsamles.

Skal det være bæredygtigt, så skal der plantes ligesåmetet nyt som der opsamles eller fældes.

Biomasse er altså biologisk affald fra husholdninger, fækalier fra dyr , planteaffald fra landbrug, træ og træmasse fra skove , der bliver afgasset i biogasanlæg , brændt på kraftværker , brændt i private brændeovne og stokerfyr, og importeret ditto fra udlandet.

Det hele i bund og grund opbygget af kulstof fra luftens kuldioxid over en væksperiode . Og siden høstet eller spist af dyr og mennesker.

Ian

Dagens vits

- Skal vi ikke få gjort rent bord, inden vi gifter os. - Hvad mener du? - Jeg vil fortælle dig, hvem jeg har været sammen med før dig. - Det gjorde du jo sidste weekend. Kan du ikke huske det? - Jo selvfølgelig, men det var jo sidste weekend.
Nive info
Gå til toppen