Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Små møller på op til 25 kW kan fint forsyne fritliggende huse og ejendomme med elektricitet og varme.

 

I takt med endringerne i energistrukturen vil der komme nye og anderledes løsninger på en række områder, hvor petrolium ,kul , diesel, benzin og elektricitet gennem tiden har været dominerende.

Nye kabler og højspændingsforbindelser til Norge, Holland, Tyskland og England kan trække overskudsel fra nabolandenes vindmølleparker, vandkraftværker, atomkraftværker og solcelleparker, der vil udkonkurrere de traditionelle løsninger.

For strømmen kan gå begge veje. Så det er ikke sikkert det bliver os der sælger , men naboerne der får fordelene.

Hele det overordnede netværk vil komme under pres. Du troer det betyder billigere energi til dig, men det bliver sandsynligvis dyrere. For flere og flere vil have de lukrative ressourcer.

Så eneste forsvar vil være netuafhængighed og dermed selvforsyning.

I Holland ligger der et hospital , der gennem mange år er blevet forsynet med elektricitet og varme fra 3 store catapillar kraftvarmemotorer. Al elektriciteten kommer fra garagekælleren hvor de står og banker naturgas om til brugbar energi.

Der er godt nok forbindelse til lysnettet. Men her er lysnettet lig med "nødstrøm". Så en enkelt rørforbindelse til naturgassen kan altså levere både varme og elektricitet.

På samme måde kan en husstandsmølle levere elektricitet. Men dog ikke så stabilt som en naturgasdrevet kraftvarmemotor. Så nettilslutning til reserve energi fra lysnettet er vigtigt.

Varme får man ved at varmepumper omsætter husstandsmøllens produktion , når det blæser.

Og det gør det 7 til 8000 timer af året i Vestjylland.

Jo mere lavenergi man satser på des mindre anlæg kan man nøjes med. Så udskifter du alt lys til diodelys . Isolerer brugsrum højeffektivt. Og investerer i både batterier og varmtvandslagre, så kan man nå langt. Møller mindre end 6 kW er dog nok ikke tilrådeligt.

En varmepumpe 3 dobler energien via fordampningsteknik. Lidt ligesom en transofrmator , hvor 12 volt kan løbtes til 230 volt. Dog forsvinder amperene , men watt er det samme på primær og sekundærsiden. Så skal man løfte temperaturen fra 8 grader til 64 grader , så skal der sigtigt meget til på primærsiden for at kunne give nok på sekundærsiden.

De er matematisk omvendt proportionale.

De kommende Wall block batterier vil hvis møllen er stor nok kunne dække elektriciteten 100 %.

Men det fordrer stadig en mulig back-up fra enten en nødgenerator, lysnettet eller et minikraftvarme anlæg. Så selvforsyning kræver også mekanisk viden og lyst.

For der kan findes uger i vejkortet , hvor det ikke blæser og solen ikke skinner.

Desværre lægger myndighederne utroligt mange hindringer i vejen mod anskaffelse af husstandsmøller. Så udviklingen på området sker nu i udlandet.

Ian

Dagens vits

Hvorfor står Århusianerne og kigger ud over havet? Svar: De har hørt at pornobølgen er på vej.
Nive info
Gå til toppen