Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Planen om at dumpe atomaffald forskellige steder i Jylland er nu udsat til 2073

 Der er indgået politisk forlig mellem Folketingets partier om håndteringen af atomaffaldet fra og på den tidligere forsøgsstation Risø. Idet et "ekspetudvalgets" plan om at grave det 30 meter ned nu ændres til et kontrolleret overflade depot. Et depot man allerede har på Risø tangen.

En sikring af anlægget på linie med tyske og hollandske oveffladedepoter kan etableres for få penge, mod de mange millioner nye anlæg ude omkring i Jylland ville koste.

Svenskerne og finnerne graver godt nok deres radioaktive materialer ned, men det er i minegange 700 meter ned i granitten. I modsætning til planer her på Thyholm , hvor man planlagde at grave tønderne 30 meter ned i moler. Den mest porrøse lerform overhovedet.

Så udsivning til Limfjorden ville ikke bare blive en katastrofe , men en 100 procent hændelse.

Ved at bruge et overfladedepot kan man hele tiden holde øje med affaldstønderne og ompakke i takt med der viser sig utætheder. En løsning der er valgt i flere lande, der har meget store problemer med affald fra aktive atomkraftværker og store rester fra militære eksperimenter.

Atomaffald består af flere dele: lavradioaktivt affald, mellem aktivt affald og stærkt radioaktivt affald. Der er naturligvis mest af første kategori , som primært består af tøj og sikringsudstyr båret i nærkontakt. Anden kategori , der består af forsøgsrester, bygningsdele og lignende. Og tredie kategori , der primært består af kasserede brændsels og kontrolstave fra reaktorens indre.

Den tredie kategori har en halveringstid på mange tusind år.. Og er samtidig den farligste.

Alene tanken om at grave noget sådant ned forskellige steder i landet , vidner om en total mangel på viden på området. Så det er godt politikerne nu har overtaget styringen.

Se også:

https://ing.dk/artikel/dansk-atomaffald-skal-blive-paa-risoe-2073-211179?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Ian

Dagens vits

- "Tjener, denne bøf er kold!" - "Naturligvis, hr. Koen har jo været død i flere dage."
Nive info
Gå til toppen