Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Store private solfangere eller fjernvarmesol udbredes mere og mere, men hvad får man ned i regnskabet ?

 På vores breddegrad yder solen energi udfra en eliptisk bane, der ligger højt om sommeren og lavt om vinteren. De 4 måneder i den lave ende yder næsten ingenting udover lidt lys på himlen. Mens resten af året kan indeles i en forvarme periode, fuld sommervarme og en eftervarme periode.

Sammenlagt får man en årsydelse på mellem 400 og 500 kWh per kvadratmeter. Hvor det meste ligger i de 4 sommermåneder.

De store fjernvarmesolfangere på 2 gange 6 meter vil derfor yde fra 4800 kWh til 6000 kWh om året. Og så er det bare at gange op , når entreprenører sælger et anlæg til dit lokale fjernvarmeværk.

Man kan godt få lidt mere energi ved at bruge en heliostat. Det er en ramme , der drejer efter solen. Den koster til gengæld en hel del.

Men stadig , det giver mest om sommeren. Og man kan ikke gemme varme i månedsvis . Kun over få dage.

Er anlægget meget stort kan man ofte gemme en del energi i fjernvarmelagertanke. Og nogle gemmer ligefrem energien i store kunstige bassiner. Men det kræver en voldsom masse isolationsmateriale.

Det bedste er nok at bruge alt op her og nu.

Og det gør man ved at lade solfangerne opvarme returvandet på fjernvarmesiden.

Så er der mindre tab og enkle opbygninger.

Da det meste energi falder i sommerhalvåret kan man ikke bruge solvarme som primær energikilde reten af året. Men i mindre private anlæg regner man med en solfangersæcon fra 15 april til omkring 15 til 20 oktober alt efter året. Udenfor solfangersæconnen forvarmer man det varme vand.

Typisk 2 månder før og 2 måneder efter sommerperioden.

Så man kan ikke sige , at hvis huset bruger 28.000 kWh til varme , så opsætter man 6 store fjernvamesolfangere på sydsiden af huset. det dækker for meget om sommeren og næsten ingenting i de 4 vintermåneder.

Men det der er produceret om sommeren er jo rent besparelse på energiregningen. Så der kan man slukke for sit traditionelle varmeanlæg.

Nyere anlæg med varmepumpe kan forlænge sæconnen lidt mere.

Men varmepumper kan ikke li basistemperaturer over 40 grader. Så tingene skal tilpasses.

De store fjernvarme solfanger parker kan der for primært spare fjernvarmeværket for dyr olie,naturgas eller lignende. Og så kan man bruge perioden til de årlige reparationer.

Et enkelt forsøg ved Århus viste, at skal solenergi dække det meste af året, så skal der være ligesåmange kvadratmeter solfanger som der er kubikmeter luft i huset.

Men det kræver samtidig maksimal isolation af alle tabskilder.

Ian

Dagens vits

Åge og Hans er brødre og har boet sammen i mange år i Århus. De er bl.a. beskæftiget med at dele aviser ud hver dag i byen. En dag da der var bidende koldt og snestorm foreslår Åge,at de ikke skal dele aviser ud. Hans nikker samtykkende. Lidt efter er Hans ved at tage overtøj på og på vej ud af døren, Åge spørger ham, om hvor han skal hen. eg tager ud på vores rute og fortæller,at vi ikke kommer i dag p.g.a. vejret
Nive info
Gå til toppen