Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

 

Med byernes fortsatte ekspansion opaf, så er man mange steder nær det maksimale. Og snart går det nedad , hvor der tilsyneladende er oceaner af plads.

 Havnebassinet i Københavns Havn har længe været tænkt omdannet til en kæmpe parkeringstælder, der fra et netværk af motorveje forsynes med biler indover dagen og døgnert.

Og et er sikkert der kan umiddelbart skaffes plads til rigtigt mange biler.

Havnen bliver mere lavvandet og mere rekreativ for indbyggerne. Ligesom trykket på resten af byen lettes betydeligt. Et nyt parkeringshus , der løser behovet for bortskaffelse af de mange biler.

En parkeringslæsning , der ligesågodt kunne være gået i højden som i dybden.

Og et parkeringshus , der kunne ligge hvorsomhelst under den eksisterende bydel. For i fremtiden må vi tage undergrunden med når vi skal løse pladsproblemer.

Som i London hvor byen gennemkrydses af metro tuneller . Tuneller der fører højspændingskabler frem , samler kloakker , drikkevandsledninger og anden infrastruktur.

Men vi hører mest om unbdergrundstogene "metroen". Tog som knytter bydelene sammen på kryds og tværs under floder, motorveje,gågader og arbejdspladser.

Metroer, der er kopieret i Paris , Moskwa , New York og en masse andre storbyer.

Metroer sprængt ud i undergrundens kalkstem, granit lag, skiffer og limsten. Og sammenkædet med indkøbscentre , atom bunkers og shelters. Der er begyndt et liv under jorden.

Og større og større boremaskiner gør det muligt.

Det var ikke tilfældet da romerske slaver huggede katakumber under Rom og Paris. Dengang gik det meget langsomt. Men dagens minørgrej gør ekspansion mulig i langt hurtigere tempo.

Vi har set det i tunnelmaskiner under Storebælt og Ørssund. Og selv Alperne har fået nye snell-bahn forbindelser , der knytter Midteuropa og Sydeuropa sammen.

Ligesom fjerne øer og fjorde nu kan krydses i Norge og på Færøerne.

Fortsætter udviklingen vil undergrunden blive den tredie ekspansionsmulighed. Først var der nabolandene, så kolonierne og snart undergrunden.

Jo flere vi bliver, des større bliver behovet for plads og ekspansion.

Og går vi dybt nok ned finder vi energi og varme , der kan forsyne os med elektricitet og vækst.

Se ogs

http://www.m.dk/#!/om+metroen/metrobyggeriet/saadan+bygger+vi+metro/byggefaser/tunneler

https://ing.dk/artikel/verdens-storste-tunnelboremaskiner-gar-i-jorden-i-kina-77231

Ian

Dagens vits

En mand opsøgte en spåkone og satte sig ned foran krystalkuglen. - "Jeg kan se, at du er far til to børn", sagde spåkonen. "Det er noget, du tror", svarede manden. "Jeg er far til tre børn." Spåkonen smilede og sagde: - "Nej, det er noget, DU tror."
Nive info
Gå til toppen