En stor vinge fra Siemens har knust en chauffør på Esbjerg Havn.

 

Store konstruktioner koster menneskeliv,. Også selvom man tager alle forholdsregler. Og med større og tungere vindmølledele så bliver uheldsraten ikke mindre.

Ved store brobyggerier kalkulerer man ligefrem med dødsofre per 10000 arbejdstimer. Et tal i første omgang, et uheld for meget i anden omgang.

Transport af tårne og vinger på tværs af landet har givet ikke bare trafikkaos men også havarier og nedbrud de sidste mange år. Uheld der i større stil kunne være undgået, hvis transporterne var foregået per skib. Men nu har man valgt den tunge vejtransport.

Når vinger skulle fra Aalborg til Esbjerg ville skibstransport være mere logisk end tung vejtransport, men kalkulationer , omladninger m.v. vælger nok den billigste løsning.

Kun synes det at være temmelig "Klods Hans" at fragte vindmølle elementer til off shore ad landevejen. Så hvor er logikken ?.

De tungeste dele til Frøstrup testcenter blev trods alt sejlet til Hanstholm Havn. Og siden kørt af en specielt udrettet rute henover Nordthy.

Det ville have været lettere, hvis testcentret som oprindelig foreslået, lå på Hanstholm Havn.

Det var trods alt offshore møller der skulle testes.

Den politiske styring synes at mangle når det er allermest krævende, mens ubetydelige regler og papirer overrender området samtidig.

Dødsfald kan ikke undgåes , men man behøver just ikke agere mindre intilligent end nødvendigt.

Uhensigtsmæssige transporter bør minimeres .

Det er trods alt mange tusind tons , der dagligt nu flyttes på landevejene.

Og forbud mod transport morgen og eftermiddag gør ingen sommer.

Dødsulykker i VE regi bør slet ikke kunne ske-

Se også:

http://ekstrabladet.dk/112/doedsulykke-paa-esbjerg-havn/6647791

http://www.jv.dk/esbjerg/Mand-doed-i-arbejdsulykke-paa-Esbjerg-Havn/artikel/2504198

http://www.tv2nord.dk/artikel/nordjyde-draebt-i-arbejdsulykke-paa-esbjerg-havn

Ian