Engang var debatten mellem OOA og tilhængere af atomkraft. Så kom balladen mellem OVE og tilhængere af atomkraft (REO). Idag er det mellem elværkerne og vindmølleejerne.

 

Når det blæser så eksporterer vi i Nordvestjylland elektricitet til resten af landet. Og er der for meget strøm , så bliver resten sendt ud af landet. Og det ofte til foræring.

Nu dækker vindkraft jo ikke altid 100 procent, så back up ernødvendig. Og her står de mange kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsværker .

Første konflikt er når de lokale elværker producerer fjernvarme samtidig med elproduktion. For så kan det blæse i Vestjylland og på Lolland. Forbrugerne får kraftvarme varme i fjernvarmeledningerne.

Med den produktion vil der komme perioder med overproduktion af kortere og længere varighed.

Problemet er nu at den "korte varighed" efterhånden er af meget længere varighed. Og når elværkerne pumper kraft ind på ledningerne , så får vindmøllerne ingenting for elektriciteten.

Det synes at være mere end tilfældigt , at værkerne er oppe i omdrejninger netop når det blæser.

Det betyder, at de såkaldte liberale priser på elbørsen indirekte skydes ned. Og når så tyskerne ikke lukker ret meget over grænsen , så konflikter vindmølleproduktionen med norsk vandkraft og svensk atomkraft foruden dansk kraftvarme , der også ejes af store aktører.

Vindmøllerne får derfor en dårlig økonomi.

Ejede elværkerne alle møller , så ville priserne nok have været 3 gange så høje , som de er nu. Nu synes der at være en interesse i at kanøfle "de private" aktører på pengepungen.

Og det er ren el-politik.

De store systemer er ikke vore venner.

Her gælder tilsyneladende helt andre regler i disse ulvetider.

Og det holder så godt nok strømprisen nede, men det animerer ikke til fremtidig udvikling.

Se også:

https://ing.dk/artikel/danske-kraftvaerker-fyrede-loes-mens-vi-betalte-at-komme-med-vind-solstroem-197953

Ian