Mens tiden går dør horsemor . Indenfor VE synes det at være mere realitet end godt er.

 

Al VE i Danmark fik et voldsomt indspark da Energikrisen i 1973 sparkede det økonomiske fundament væk under hovedparten af befolkningen. Fra den ene dag hvor vi betalte 300 kroner for 1000 liter fyringsolie , skulle man den næste dag af med 3000 kroner for 1000 liter.

Og med årsindkomster på mellem 21.000 og 27.000 kroner kunne nærmest alle se , at med et forbrug på 4000 liter olie om året , så hang det ligesom ikke sammen mere.

I Danmark betalte vi afgifter og moms oveni olieprisen. Og afgifterne og momsen var procenter af grundprisen. Så dag olien steg , så steg afgifter og moms også voldsomt.

I andre lande frøs man afgifterne , mens man i Danmark lod dem stige tilhimmels. Man snuppede med andre ord befolkningens penge. Og pressede fattigdomsgrænsen voldsomt i vejret.

Olie og benzin blev rationeret. Og al unødvendig transport om søndagen stoppet.

Men det behøvede man nok ikke at have gjort. For hvem havde råd til de dyre dråber.

Panikken bredte sig . Og de gamle brændeovne blev fundet frem. Oliekedler ombygget til fastbrændsel og en masse nye opfindelser blev udviklet i garager og udhuse.

Da foråret kom lå de første solfangere på taget bygget af gamle radiatorer. Og små brætvingevindmøller snurrede i folks baghaver.

Det der var problemet var, at man ikke kunne købe stumper til VE anlæg som i dag.

Vinger skulle hjemmebygges og solfangere skulle udvikles udfra de forhåndenværende søm.

Der var stor grøde i opfindelserne gennem 1970erne. Selvom man ikke kunne få nogensomhelst hjælp fra politisk eller ingeniørmæssig side. Det var almindelige mennesker der udviklede det hele.

Restriktioner, miljøregler og myndighedskrav har siden kvalt den underskov af opfindere. Så man i dag nok fortsat kan se en maximering af de gamle opfindelser, men der kommer ingen nye til .

Snart tørrer VE sektoren ud . og Danmark mister teten indenfor VE.

Politikerne tror kun de store ingeniørmæssige komplicerede her og nu løsninger er svaret på fremtiden. Men det var ligesom Nilsson med kikkerten for det blinde øje.

Man har ikke forstået mulighederne i etn teknologisk politik.

Visionerne er væk.

Og der skal helt andre tiltag og økonomiske midler til , hvis VE ikke skal blive en historisk enlig svale. Det er på tide at skeen op af skuffen.

Ian