Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Når man tager bad i det solopvarmede vand pumpes der ofte langt fra tanken.

 

Elektricitet kan gemmes på batterier, varme kan gemmes som varmt vand i en beholder.

Når vi vil gemme energi, så vil vi helst gemme så meget som muligt på mindst mulig plads.

Al energi kan omskrives til kWh eller kilo-watt-timer. Mange gange læser vi kalorier, Joule ,grader, varmetab o.s.v. Ligesom man kan omsætte energi til liter fyringsolie.

En solfanger har en solfangervarmebeholder . Der i mindre installationer er på mellem 270 liter og 300 liter. Eller 0,27 kubikmeter / 0,3 kubikmeter.

Har man en sådan solfanger foreberedt varmtvands beholder, så kan man gemme varmt vand fra dag til dag. Beholderen er desuden ekstra godt isoleret.

En sollagertank er altid en lodretstående tank med solfanger spiraler i bunden og varmespiraler i toppen. Man siger at det varme vand stiger op fra bunden, men det passer ikke.

Vand flytter sig efter tyngdekraften. Og koldt vand vejer mere end varmt vand. Så når det kolde vand synker ned, så tvinges det varme op.

Ferskvand er det stof der kan gemme mest energi i forhod til rumfanget. Så er lagret af blybarre, sten eller beton , så fylder disse lagre mere for den samme energi.

Al varmeenergi vil udligne sig med omgivelserne. Det kalder vi ofte for varmetab.

 

Når processer kan gå to veje med enten energioverskud eller energiunderskud så har det VE interesse.

Tager man 2 elektroder og dypper dem i vand men jævnstrøm på henholdsvis plus og minus, så sker der ingenting. Men tilsætter man nogle dråber svovlsyre så bobler det lifligt ved henholdsvis plus og minus polen og vandet bruges gradvis op.

Den form for elektrolyse kalder vi vandsønderdeling. Hvor vand spaltes i ilt og brint. Eller i fysik termer i Oxygen og Hydrogen.

Oxygen ved plus elektroden og hydrogen ved minus elektroden.

Svovlsyre deltager i processen men bobler ikke op. Man kalder svovlsyre for en katalysator.

Brugte man i steder saltsyre HCl , så ville der yderligere boble klor ( Cl) op ved plus sammen med ilt. Og katalysatoren ville blive brugt op.

Det hele sker i ferskvand.

 

Gennem et forbud sætter den svenske regering et totalstop for al uranudvinding.

Flere delstater i USA og Canada har forbud mod uranudvinding , en som land bliver Sverige nu det andet land i verden efter New Zealand der nedlægger forbud. Skriver Greenpeace online.

 

Svendborg kraftvarmeværk på vej mod lukning . Skriver Energy Supply.

Flere af vore affalds kraftvarmeværker står til at lukke indenfor få år. Alene på grund af manglen på dansk affald. Der i øjeblikket kompenseres med Tysk og Engelsk affald.

Det er naturligvis uholdbart på sigt.

Og dertil kommer , at kommunerne i fremtiden skal styre en langt kraftigere kildesortering. Og det giver oveni endnu mindre brændbart.

Flere af værkerne vil i 2020erne blive så gamle, at der forudsættes nyinvestering i nye kedler.

Og nyinvestering i sammenhæng med "købt" udenlandsk brændbart affald, kan tilsyneladende ikke holde sammen.

Med en ny CO2 reduceret energipolitik vil de mindre kraftvarme anlæg komme i klemme. Så når man skal til at levetidsforlænge/renovere anlæggene fra 1970erne og 1980erne så står man med et problem.


Når noget bliver for gammelt , så bliver det oftest smidt ud. Alt har en sidste brugsdato.
Det er ikke bare radioaktive dele i et atomkraftværk. Det er alt vi omgiver os med, som fødevarer, hjælpemidler , brugs genstande og værktøj. Ved brug og slitage ophører levetiden.
Engang var der optælling i vores lokale Brugs og jeg fandt et strygejern med sidste salgsdato. Det var naturligvis en fejl eller nogen der ville joke med det. Men alt slides op af ælde. Uanset om det er brugt eller ej.
Det, det derfor drejer sig om, er at bruge materialer , derhar længst mulig effektiv holdbarhed.

 

Det er nu endelig besluttet at fastholde Danmarks atomskrot på forsøgsstation Risø.

Men det betyder ikke , at man kan slappe helt af. Idet udsættelsen til 2073 af afviklingen af depotet kun er indtil da. Hvad så ?

Planen om at grave det radioaktive skrot 30 meter ned er tilsynheladende forkastet. Nu vil en kommende undersøgelse finde en lokalitet i 500 meters dybde.

Svenskerne og finnerne har allerede depoter i 700 meters dybde. Sprængt ind i grundfjeldet.

Ligesom tyskerne brugte nedlagte saltminer som depot. De duede imidlertid ikke og skal graves op igen. Andre steder står det enten i store haller eller i rustne tønder udendørs.

Men et er fælles : Man taler om mellemdepoter.

30 meter nede i Thyholms undergrund har man verdens mest hullede lerlag. Nemlig forekomsten af et moler-lag , hvorfra udsivning ville gå direkte i Limfjorden. Så "eksperterne" bag udvælgelsen af de 8 tidligere planlagte lokaliteter synes fuldstændig blottet for geologisk viden.

De andre 8 områder er tilsyneladende ligeså skødesløst angivet.

Et held at man har taget de folkelige protester seriøst og stoppet den fortsatte aktivitet.

Ian

Dagens vits

Det var en lille pige, der ringede til alarmcentralen: "Min mors hår sidder fast i bruseren!" "Vi har ikke tid til sådanne problemer, hvad hedder din mor?" "Pamela Anderson." "Vi kommer straks!"
Nive info
Gå til toppen