Alle flammer er brændende gas.

Opvarmer man træ så det gløder omdannes de bundne

kulbrinter til træ gas. Og det er kun gassen der brænder.

Ved gengas (II verdenskrig) opvarmes træ i en lukket

beholder , hvorfra den varme gas leds over i motoren.

 

Når man har et biogasanlæg, så opvarmes gødning i en

lukket beholder til over 30 grader eller 50 grader og der

frigøre bl.a. brændbar methan. Som så enten kan brændes

i et fyr eller som gengas bruges som brændstof til en

motor (der kan trække en generator).

 

Gas fra undergrunden kommer fra processer i jordens

indre. I lommer rundt omkring kan man pumpe "naturgas"

op . Naturgas bruges som gengas .Når det er renset .

 

Al gas indeholder kuldioxid, brint,svovlbrinte og methan.

Så man fjerner svovlbrinte og kuldioxid. Før det ledes ud

i naturgasledningerne.

 

Når sumpgas lugter er det fra svovlbrinten.

 

Ian

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework