Store landmøller skal betale 125.000 kroner per MW.

Mange kommuner har ikke opdaget at der er mange penge til lokale foreninger via afgifter på store vindmøller.

 

I Sdr.Bork planlægger man at opstille 5 store vindmøller, som i kroner vil give 3,7 millioner til lokale projekter og foreninger.

Idet hver mølle på 6 MW udløser 5 gang 6 eller 30 MW , der så hvis der opstilles 5 møller udløser 3750.000 korner til alle der bor indenfor en radius på 4,5 kilometer.

 

Hvis man langs Thyholms vestkyst opstillede f.eks. 10 forsøgsmøller ville det derfor udløse lidt under 8 millioner, der fint kunne bruges til kultur , sport og foreninger.

 

Fra Energistyrelsen:
Side 4/25
Kommuner forpligtes til at oprette grøn pulje i forbindelse med opstilling af
VE-anlæg.
Projektopstiller indbetaler til den kommune, hvor VE-anlæg opstilles og
nettilsluttes.
Kommunen administrerer puljen og indkalder til ansøgning.
Grøn pulje omfatter støttede og ikke støttede vindmøller på land,
solcelleanlæg og åben dør-havvindmøller samt støttede vandkraftværker.
Administrationsomkostninger (overhead) fastsættes til 8 procent af de
indbetalte projektmidler.
Betalingen sker som éngangsbetaling umiddelbart efter idriftsættelse og
opkræves af kommunen.
Betalingsniveauet fastsættes til niveauet i den tidligere gældende grøn
ordning, dvs. 88.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter.
Betalingsniveauet fastsættes efter de forskellige teknologiers fuldlasttimer.
Betalingsniveauet forventes at lægge en bundgrænse med mulighed for, at
projektopstillerne kan lave særskilte aftaler, der tilpasses lokale forhold og
lokal efterspørgsel.
Midlerne tilbagebetales til projektopstiller efter 3 år, hvis der ikke er givet
tilsagn om midler fra puljen.
Midlerne øremærkes i en prioriteret rækkefølge til grønne tiltag og naboer
(beboere, foreninger mv.) i kommunen og nabokommunen, derefter lokale i
kommunen og til sidst kommunen generelt efter en zoneinddeling.
Midlerne kan som udgangspunkt anvendes frit til kommunale tiltag.,
Kommunen indhenter støtteudtalelse fra lokale aktionsgrupper (LAG),1 hvis
muligt i forbindelse med vurdering af indkomne projektansøgninger.
Naboer og lokale i øvrigt, som har bopæl i kommunen, hvor anlægget
opstilles og nettilsluttes, kan ansøge om midlerne.
Naboer til projektet, som har bopæl i nabokommunen, kan også ansøge
om midlerne

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework