Potentialet i Power-to X afdækkes nu af 4 store spillere i energisektoren.

Omdannelsen af elektricitet til flydende brændstof eller Power-to-X teknologien roses til skyerne , men der er ikke gennemført nogen beregning for om det overhovedet kan betale sig.

Det har 4 aktører nu sat sig for: FORCE Technology, Teknologisk Institut, Dansk brand- og sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet. Skriver Klimafokus online.

Idet ingen har sat konkrete tal på processen. 

Ideen går ud på at bruge spildproduktet CO2 i en proces med brint (H+) og kvælstof N+. For derigennem at producere et nyt brændstof.

CO2 opstår når man brænder en kulbrinte med luftens ilt.

CO2 er altså et resultat af en brand. Altså en aske.

Den aske kan kun bruges igen hvis man tilfører nok energi til at vende processen om. Og dermed skabe fri C og fir O. Det kræver over 1000 grader.

Kulstof altså C kan derefter kemisk knyttes til brint H og kvælstof. N.

Men det kræver at man spalter H2O i H+ og O-. Det kræver igen energi.

 

Så spaltning af CO2 og spaltning af H2O kræver meget energi før man kan bygge nyt.

Og her skal der tilføres mere energi end en ny forbrænding kan skabe.

Kun ved at have meget og billig tilgang til energi kan det betale sig med power-to-X.

Og det har man meget få steder. Og der bruges energien til at producere aluminium.

 

Så regnestykket med Power-to X ligner noget der er opfundet på Universitetet uden jordforbindelse til økonomiske realiteter.

 

Se også

 

https://www.klimafokus.dk/vil-forsoege-at-kortlaegge-oekonomien-i-ptx/

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework