Med store arealer dårlige jorde foreslås de i stedet anvendt til solcelleparker.

Nu er Varde kommune en af de mest tyndt befolkede kommuner, hvor mulighederne for at opstille solpaneler er meget store. Derfor foreslås 13,9 procent udlagt til formålet.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med at alle områder udnyttes, men at man i teknisk forvaltning på forhånd tager stilling til mulighederne.

Kommunen er på det sidste blevet kontaktet af mange interesserede .

 

Nu er solcelleparker mange forskellige ting. Nogen steder står de lige ovenpå jorden , så landområdet ikke kan anvendes. Andre steder arbejder man med stativer der muliggør anvendelse af jorden under panelerne til f.eks. afgræsning, fritgående fjerkræ og lignende.

Får vil fint kunne holde græsset nede under panelerne , hvis der er højde nok.

 

Det må være lige så legalt at høste , sol fra markerne , som korn og andre afgrøder.

Skal vi være grønne ? eller er det bare noget man ytrer ?

 

Nu er der nok ingen der tror at Vardes 17.209 hektar vil blive plantet til med solcelleparker.

For der skal jo også være økonomi i galskaben.

Ideen med en forhåndsplanlægning er imidlertid særdeles fornuftig.

For behovet for elektricitet falder næppe fremover, når også el-biler skal lades op via lysnettet.

 

Kommunen forestiller sig solcelleparker på intet mindre end 100 ha per park. Alene det vil i overskuelig tid begrænse antallet af interessenter.

Og det er heller ikke billigt at gennemgå den omhyggelige myndighedsplanlægning.

Andre kommuner i Vestjylland kunne lære af det.

 

Se også:

https://dagbladetstruer.e-pages.pub/titles/dagbladets/3018/publications/4323/pages/22

 

https://www.vardekommune.dk/content/indkaldelse-af-ideer-og-forslag-til-planlaegning-af-solcelleanlaeg-nord-mejls

 

https://www.vardekommune.dk/content/forslag-til-lokalplan-og-kommuneplantillaeg-solcelleanlaeg-ved-mejls

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework