Biogas er primært methan ud fra kulbrinte holdige affaldsstoffer.

Alt plantemateriale kan nedbrydes i en aerob (iltfattig) afgasningsprocess.

I Danmark bruger vi husdyrgødning , køkkenaffald og lidt industriaffald , der pumpes op i lukkede lagertanke . Under de rette temperaturer og tilsætningsstoffer kan man trække op mod 7 kubikmeter gas ud af "reaktortanken" per kubikmeter "gylle" per dag.

Af den gas kan noget bruges i et motor-dynamo anlæg, hvor motorvarmen kan opvarme gassificerings processen og de nærmeste huse. Og resten producere elektricitet til lysnettet.

 

Så gødning (gylle) og husholdningsaffald kan blive til en salgbar elproduktion. Der endda kan køre når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Hvorfor biogas er en fin "back up" til andre VE former.

 

Methan eller CH4 hedder i naturen sumpgas. Der dannes i det sorte mudder i tørvemoser. Herfra kender man også svovlbrinte og andre ildelugtende gasser.

Methan kan kun dannes hvis er ikke er sollys og ikke ilt til stede.

Der dannes mest ved 32 grader (mesofil) og eller omkring 60 grader (thermofil).

Biogasanlæg kører oftest mesofilt

 

I reaktortanken kan der komme husholdningsaffald, kvæggylle, svinegylle ,hønsemøg m.v. Derudover halm og flis. Der giver et låg (flydelag oven på det hele).

Der er altså ikke tale om en gæring, som ved øl og vin brygning.

For er dannes ikke sprit (methanol).

 

Men der udvikles kultveilte og nogen gange kulilte. Eller CO2 og CO-.

Ved over 2 procent CO- har man en giftig gas.

Lidt i samme branche som kulsvier milerne.

 

Biogas har fået en kraftig udvikling i 2020.

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework