100 millioner kroner årligt foreslås satset på nye møller i Nordvestjylland.

Eller en milliard frem til 2030 , for at sikre en omstilling og reduktion af CO2.

I Thy-Mors området har vi noget af den bedste vind i landet. Alligevel står kun 11 procent af landmøllerne her. Årsagen menes at være at der er mange små møller , der er blevet opsat fra 1980erne og fremefter. Få store møller vil let kunne producere det samme. Og ligesåmange store møller som små vil kunne reducere rigtigt meget CO2.

Problemet er nok at man ikke har fremtidssikret højspændingskablerne fre området, men kun nedlagt en begrænset kapacitet. Men hvis man nu forstærkede systemet, så ville 50 procent af al landvind kunne stå i Nordvestjylland uden større ravage.

Thy-Mord Energi har regnet sig frem til at 42 Megamøller eller 755 hektar solpaneler kan erstatte de 237 eksisterende møller. Men det er nok baseret på gamle tal.

For med mange nye elektriske biler vil behovet for mere elektricitet stige voldsomt.

755 hektar solceller fungerer kun i sommerhalvåret, mens vindmøller kører både nat og dag , uge og måneder. Så 755 hektar sol er kun til glæde for sommerturismen. Hvorimod landvind kan bruges af alle hele året.

De mange "små" møller er nu 22,5 år gamle. Og man må forvente en levetid på 40 år. Så der skal nok en væsentlig gulerod til for at udskifte til ny og større kapacitet.

Hvis Thy-Mors Energi nu indgik i et partnerskab med eksisterende møllelaug , så ville man hurtigt kunne skifte møllerne. Men det er tilsyneladende ikke det man melder ud. Idet man opfordrer lokale firmaer til at gå med i udbygningen.

Med flere varmepumper og elbiler vil der også være penge at tjene for Thy-Mors Energi. For ikke at se varmepatroner i de små fjernvarmeværker opsamle vind til varme.

Se også:

https://www.energy-supply.dk/article/view/727225/thymors_energi_vil_bruge_en_milliard

 

Ian