1000 privateladestandere kan styre freqvensen i elnettet skriver Ny Teknik.

Vi er vant til 50 Hz i elsystemet , men når det hele belastes kan det ændre freqvensen.

Det er freqvensen der holder vindmøllegeneratoren låst i hastighed. Og dermed hele vindmøllens rotation. Men blæser det for meget , så presses rotationshastigheden op og dermed trækkes der i freqvensen. Motorer og generatorer kan altså rykke på de 50 Hz.

 

Så en elevator i et højhus eller en byggekran , der kører op og ned med og uden belastning tækker op og ned i freqvensen.

Jo mere belastning der er inde over , des mindre behøver man til at justere med.

Biler på en privat ladestation er med til ar stabilisere svingningerne.

 

Som bekendt er der 3 faser i vekselstrøm. Hver fase er forskudt 120 grader. i forhold til hinanden. Det betyder ikke så meget når en fase kører sammen med nul. Men hvis freqvensen rykkes så vil spændingsforskellen mellem faserne også rykkes. Og i stedet for 400 volt mellem to faser kan der være mere eller mindre. Deraf kan man se de forskellige faser belastes forskelligt.

 

I en lille by blev der opstillet 40 solpanel anlæg af 5 forskellige installatører. Dengang brugte man kun en fasede invertere. Og da mange anlæg ubevidst blev koblet til samme fase , så blev hele det lokale net rykket skævt. Med afbrændte dybfrysere og køleskabe til følge.

Havde man koblet den på efter en plan så var der aldrig sket noget.

Her var det så ved salg af strøm.

 

På samme måde skal man indkoble eldrevne køretøjer med tanke for afbalancering.

Det sker så automatisk ved brug af 3 fasede private ladestationer. Men ikke hvis man bruger en fasede ladestationer.

 

I Sverige har man 1000 private ladestandere der kører sammen i et system , så man kan styre de store udsving og udebalancer.

For det hele svinger hele tiden , når nyt tændes eller slukkes og nyt kobles ind (sælges).

 

I fremtiden hvor måske 40 procent af elektriciteten skal bruges til transport bliver der brug for at kunne styre balancerne og freqvensen. Specielt hvis flere private aktører (solpaneler og husstandsmøller) kobler ind og ud.

 

Se også

 

https://www.nyteknik.se/premium/tusen-hemmaladdare-skoter-frekvensen-i-elnatet-6997851

 

Ian